Mondiale hub

Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied:

Er gebeurt meer
dan je denkt!

In het Noordzeekanaalgebied (NZKG) vindt een snelle verandering plaats. Talloze initiatieven op het gebied van de energietransitie vinden elkaar in een hoog tempo. Overheden, havenorganisaties en bedrijven werken dan ook in hoog tempo samen aan de transformatie en integratie van meerdere energiestromen. Het resultaat is een geïntegreerde energiehub die in de periode tot 2030 gestalte krijgt. Deze energietransitie-visual schetst een beeld van de toekomstige ontwikkelingen.