Renewi en Holthausen 

‘We gaan het gewoon doen’

Talks Energie Transitie (TET) zet bedrijven uit de Amsterdam Metropoolregio op de kaart die energietransitie tastbaar maken en collegabedrijven stimuleren hetzelfde te doen. Ways to Sea zet in  deze special Renewi en Holthausen in de schijnwerpers.  Respectievelijk actief in de productie van bio-LNG en het realiseren van energy points waar vrachtwagens en personenauto's straks waterstof kunnen tanken. De kaart biedt een interactief overzicht van de overige projecten.

Projectenkaart 

Warmte en Carbon capture,

Utilizaton and Storage

Circulair

(Proces) elektrificatie en efficiency

Renewable energy

Waterstof

Diverse energieprojecten

Energieopslag en -productie

Waste-to-product bedrijf Renewi zet organisch afval om in bio-LNG

Renewi verzamelt organisch afval dat in het Westelijk Havengebied wordt omgezet in bio-LNG, schone brandstof voor vrachtverkeer en de scheepvaart. “Bedrijven vullen straks de tanks van hun voertuigen met hun eigen reststromen”, illustreert Joop Suurmeijer van Renewi.

> Lees meer

Waterstof tanken bij Holthausen Energy Points vanaf 2021

Holthausen realiseert volgend jaar in de haven van Amsterdam het eerste waterstoftankstation voor bedrijven én particulieren. Het bedrijf verlaagd hiermee de drempel voor partijen die emissievrij de weg op willen. Holthausen is op zoek naar bedrijven die willen samenwerken.

> Lees meer

 Renewi zet organisch

 afval om in bio-LNG

Waste to product-bedrijf Renewi verzamelt organisch afval dat in het Westelijk Havengebied wordt omgezet in bio-LNG, schone brandstof voor vrachtverkeer en de scheepvaart. “Bedrijven vullen straks de tanks van hun voertuigen met hun eigen reststromen”, illustreert Joop Suurmeijer, Manager Strategic Accounts & Innovatie bij Renewi Organics.

Hij licht toe hoe Renewi in heel Nederland organisch afval inzamelt en omzet in biogas. Suurmeijer: “Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Nordsol heeft een compacte installatie waarmee het biogas wordt omgezet naar bio-LNG. Shell zal de bio-LNG vervoeren naar nabijgelegen Shell LNG-stations om klanten te voorzien van bio-LNG. Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege 2021 de eerste bio-LNG produceren.”

Afval uit de regio

In het Westelijk Havengebied wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe installatie voor de productie van bio-LNG. Deze biobrandstof is een duurzaam alternatief voor regulier liquified natural gas, dat gemaakt wordt van aardgas en veelal geïmporteerd wordt. Het Amsterdamse bio-LNG wordt gemaakt van reststromen uit de regio. Suurmeijer: “We zijn een grote inzamelaar van afval dat vrijkomt in restaurants en de voedingsmiddelenindustrie. Wij halen de verontreinigingen eruit en maken er een biomassa-soepje van. Dit ‘soepje’ wordt met bacteriën omgezet tot biogas.”

Vrachtverkeer en binnenvaart

Het biogas bestaat voor veertig procent uit CO₂ en voor zestig procent uit methaan. Suurmeijer: “Als we die twee producten scheiden en vloeibaar maken, dan kunnen we ze allebei in de chemiesector afzetten. Inclusief de transportmiddelenbranche. Het vloeibare bio-methaan – bio-LNG – is bestemd voor zwaar vrachtverkeer en de binnenvaart.”

Stimuleer nationaal gebruik

Om het project tot een succes te maken, moet de Nederlandse markt bio-LNG accepteren, zegt Suurmeijer. “Het zou zonde zijn als we dit in Amsterdam maken en vervolgens in een colonne vrachtwagens naar Duitsland rijden. We moeten stimuleren dat het in Nederland gebruikt wordt, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.”

Een opvallend detail: het Amsterdamse bio-LNG komt onder andere terecht bij organisaties die de grondstof van deze brandstof leveren. “Drie jaar geleden presenteerden we een plan aan de retail sector. We zeiden: wat als we jullie reststromen niet alleen inzamelen en bewerken, maar ook een transportbrandstof leveren die jullie nu al gebruiken? En zo geschiedde.”

Shell

Renewi werkt samen met Shell en bio-LNG-producent Nordsol. “De ervaringen die we hebben op het gebied van afvalzameling komen samen met een aantal slimme ingenieurs en de energiesector”, besluit Suurmeijer. “Door deze samenwerking zien we hele mooie dingen gebeuren die goed passen in het huidige tijdsbeeld.”

Eerste Holthausen Energy Points komt eraan

 Waterstoftankstation

 in Westpoort open in 2021

In het Westelijk Havengebied verrijst volgend jaar een waterstoftankstation voor bedrijven én particulieren. Hiermee verlaagt Holthausen Energy Points de drempel voor partijen die emissievrij de weg op willen.

“We zijn er voor iedereen die in het bezit is van een waterstofvoertuig of er een gaat aanschaffen”, zegt Lisa van der Werff, projectmanager Alternative Fuels bij Holthausen Energy Points. Het tankstation, waar binnenkort ter plekke waterstof geproduceerd wordt, krijgt vulpunten voor grote én kleine voertuigen.

Het nieuwe tankstation is een essentiële schakel in de waterstofketen, die het gemakkelijker maakt om over te stappen op emissievrij vervoer. Van der Werff: “Als iemand nog twijfelt om een waterstofauto aan te schaffen, is ‘ik kan niet tanken’ in elk geval geen reden meer om het niet te doen.”

Samenwerking

Holthausen Energy Points zoekt samenwerking met partijen die waterstofvoertuigen gebruiken of willen gebruiken. Bijvoorbeeld bedrijven die hun vloot vrachtwagens emissievrij maken. Van der Werff wil gezamenlijk barrières wegnemen: “Ik kijk hoe je bij ons goed en gemakkelijk kunt tanken. Bijvoorbeeld door tankpassen uit te geven of chip payment mogelijk te maken. In het tankstation komt mogelijk ook een vulpunt voor waterstofflessen.” Waterstof is niet alleen een belangrijke energiedrager voor voertuigen, het gas wordt ook gebruikt voor stroomaggregaten. Deze draaien doorgaans op fossiele brandstoffen, maar worden in toenemende mate verduurzaamd. Van der Werff: “Let op mijn woorden: waterstof is straks het nieuwe diesel.”

Gemeente Amsterdam

De opening van het tankstation vindt naar verwachting plaats in oktober 2021. Iets later dan gepland. “Door de situatie met corona waren de levertijden van bepaalde onderdelen heel lang”, zegt Van der Werff. “Daardoor hebben we pas in augustus een tankstation kunnen bestellen.” Eén van de eerste gebruikers van het tankstation wordt de gemeente Amsterdam, partner in het project en eigenaar van meerdere waterstofvoertuigen. “Andere partners zijn E-Trucks, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Een student van de HvA doet onderzoek naar het tankstation; hiermee is het project niet alleen een antwoord op de vraag naar waterstof, maar ook op de vraag naar waardevolle kennis over de energiedrager.”