Nationaal meer dan 350.000 directe- en indirecte banen

Zeehavens zorgen voor werk

Met meer dan 350.000 direct- en indirecte banen leveren de Nederlandse zeehavens een belangrijke bijdrage aan de nationale werkgelegenheid. Gezamenlijk is dit aan banen goed voor 27,2 miljard euro aan directe toegevoegde waarde. Ter vergelijking: Luchthaven Schiphol levert een bijdrage aan de werkgelegenheid van 103.000 directe- en indirect banen.

Direct zijn er in totaal zijn meer dan 200.000 mensen verbonden aan de Nederlandse zeehavens. De meeste daarvan zijn te vinden in de regio Rotterdam-Rijnmond (103.000). Het Noordzeekanaalgebied biedt aan bijna 38.000 personen werk, North Sea Port (Zeeland) aan ongeveer 20.000, de Drechtsteden en Moerdijk aan respectievelijk 20.000 en 11.000 personen. Groningen Seaports is hekkensluiter met 7.000 personen.

Nederlandse zeehavens 3,7% van de nationale economie op gebied van werkgelegenheid

Aandeel in werkgelegenheid

Het aandeel van de Nederlandse zeehavens aan de nationale economie op gebied van werkgelegenheid is 3,7%. De toegevoegde waarde dragen de zeehavens nog een stukje meer bij aan de Nederlandse economie; 5,2% van het bruto binnenlands product. De meeste mensen werken in de industrie en groothandel (69.970), gevolgd door de categorie overig, zakelijke en niet zakelijke dienstverlening en zeevaart (52.180). Ook het wegvervoer, met ruim 38.000 werknemers levert een substantiƫle bijdrage aan de werkgelegenheid gerelateerd aan de zeehavens.

Verdeling van directe werkgelegenheid in de Nederlandse zeehavens.

xxx

Directe toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (optelsom van lonen, afschrijvingen en winst) die direct door activiteiten in de Nederlandse zeehavens gerealiseerd is, bedraagt 27,2 miljard euro. Ongeveer 14,6 miljard euro van dit bedrag wordt verdiend in Rotterdam. Het Noorzeekanaalgebied levert een bijdrage van 3,8 miljard euro en daarvan is 2,2 miljard euro afkomstig uit de haven van Amsterdam.

Directe toegevoegde waarde Nederlandse Zeehavens

Economische betekenis van de havens in het Noordzeekanaalgebied nam iets af in 2020

Noordzeekanaal

De economische betekenis van de havens in het Noordzeekanaalgebied is in 2020 iets afgenomen ten opzichte van 2019 qua werkgelegenheid en de toegevoegde waarde; het aantal bedrijven is zo goed als gelijk gebleven. De afname van de werkgelegenheid is vooral zichtbaar in het wegvervoer en de sector industrie, overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart.

Ontwikkeling directe werkgelegenheid zeehavens Noordzeekanaalgebied  (onderzoek van Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics)

Haven van Amsterdam

Omdat deze overslagvolumes zijn gedaald in 2020, is de werkgelegenheid en toegevoegde waarde die nodig is om deze tonnen te vervoeren in deze vier sectoren, ook lager (tov 2019). Ook in de sectoren overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart is sprake van een afname van de werkgelegenheid. In deze sector zien we veel bedrijven met minder personeel in 2020 en een handvol bedrijven die eruit springen qua daling.

Noordzeekanaalgebied

De werkgelegenheid in overig Noordzeekanaalgebied is relatief constant, ook al is de toegevoegde waarde in 2020 wel met ongeveer 120 miljoen gedaald. In 2020 is de gerealiseerde toegevoegde waarde in de basismetaalindustrie in Nederland ruim 22% minder. Het is zeer waarschijnlijk dat Tata Steel in dat jaar een soortgelijk beeld laat zien, waardoor de cijfers*) van de industrie als geheel lager zijn.

*) In de Havenmonitor 2021 is Tata Steel door het CBS meegenomen, waaruit een afwijkende economische betekenis blijkt.

Bron: Havenmonitor 2021. Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics

> Download hier de Havenmonitor 2021