Crisis, wereldoorlog of pandemie. De Koperen Ploeg overwint alles. Al 95 jaar!

Overwinnaars

De Koperen Ploeg, ontstaan in 1926 als reactie op de moordende concurrentie tussen vier vletterliedenverenigingen, staat op de drempel van een historische gebeurtenis: het honderdjarige bestaan. Maar in het licht van de huidige omstandigheden wegen de komende jaren zo mogelijk als de spreekwoordelijke laatste loodjes. Voorzitter Michael Schotte blikt terug, staat stil en kijkt vooruit, in willekeurige volgorde. 

Het 75-jarige bestaan van De Koperen Ploeg kan hij zich nog goed herinneren. “Groot feest. De Scandia Terminal afgehuurd en – nog geen voorzitter -  met meer dan vijfhonderd man geproost op het roemruchte verleden en de mooie toekomst.” Kijkt Schotte vooruit en dan naar 2026, dan ziet hij dit tafereel nog een keer plaatsvinden.

Surrealistisch

Hier op het hoofdkantoor van De Koperen Ploeg aan de Capriweg geen plaats voor  sombermannen. Natuurlijk zijn er zorgen over de surrealistische situatie waarin de wereld, de haven en daarmee het vletterliedenbestaan verkeert. Schotte legt uit dat de corona ook zijn weerslag heeft op de werkzaamheden van de 54 aangesloten leden - en nog eens twaalf loondienstmedewerkers. “Vooral die onzekerheid houdt ons bezig. Waar gaat dit naartoe?’ Om er nuchter aan toe te voegen dat De Koperen Ploeg meer uitdagingen wacht. De voorzitter noemt de oprukkende stad, het haven- en stadsbeleid, het toerisme, wegblijvende cruiseschepen, de energietransitie, afname van ladingsoorten, minder transportbewegingen, het verlammende stikstofprobleem.

'Belangrijk dat je een gezamenlijk doel voor ogen hebt: de 24/7-garantie van goede nautisch-technische dienstverlening'.

Wereldoorlog

Zou bij anderen de moed in de schoenen zakken; Schotte laat zich niet kennen. Al is het omdat de geschiedenis aan zijn kant staat. De Koperen Ploeg doorstond tal van crises, waaronder een wereldoorlog. “Ook dat hebben we overleefd, en ook deze pandemie komen we te boven. Bovendien, ik snap de noodzaak van deze stappen en ontwikkelingen wel.” Wat blijft, is de noodzaak van het vletterliedenwerk. “Elk schip heeft altijd een veilige verbinding met de wal nodig.” Schotte herinnert eraan dat de infrastructuur van Amsterdam zodanig is ingericht dat circa 85% van het vletterliedenwerk met behulp van een vastmaakvlet moet worden verricht. De overige 15% bestaat uit werkzaamheden vanaf de wal, zoals het positioneren van trossen.

Krachten verenigen

Er is nog een reden waarom Schotte de toekomst van de nautische dienstverlening in de haven met vertrouwen tegemoet treedt, en dat is de wil om samen te werken. “Het verenigen van krachten leidt tot meer slagkracht en nog meer samenwerking. Belangrijk is dat je een gezamenlijk doel voor ogen hebt: de 24/7-garantie van goede nautisch-technische dienstverlening.” Hij schetst het beeld van die roemruchte begintijd, toen hier nog een ongeordende bedrijfstak van vrijbuiters huishield. Ook toen zagen de partijen zich door een crisis genoodzaakt op samen op te trekken. “Onder dwang van havengemeenschap trouwens, die het wel gehad had met die zeeslagen”, aldus Schotte. “Het duurde vervolgens tot aan de jaren zestig dat de Zaanse vletterlieden zich als laatste aansloten bij De Koperen Ploeg. Hoe dan ook, de coöperatieve wil én de beschikbaarheid van de vletterlieden om al die jaren 24/7 de scheepvaart vlot en veilig af te handelen, is de sleutel tot het succes.”

'Onze bootlieden werken met de veiligste vastmaakvletten ter wereld'.

Nieuwe vletten

Vooruitgang is ook nodig. Die dient zich aan met de komst van de KP 20 en de KP 21 waarvan de bouw in najaar start. Twee nieuwste-generatie-vastmaakvletten tegemoetkomend aan de modernste eisen. “Onze bootlieden, dat mag je rustig stellen, werken met de veiligste vastmaakvletten ter wereld”, licht Schotte toe. “Dat komt ook omdat we voldoen aan NEN-normeringen. Maar ook in de dikte van het materiaal, stabiliteit, wendbaarheid, en ook inwendig is de vlet van het beste apparatuur voorzien. “Waarom twee? Deels voor vervanging. Maar nog meer om tegemoet te komen aan de drukte van morgen. Ook in mindere tijden schalen we niet af, maar werken we aan onze toekomstbestendigheid.”

Innovatie

Innoverende stappen hoopt de voorzitter op de kade te maken. Een afmeersysteem zoals bijvoorbeeld de ShoreTension ziet hij als een duurzame en sterke aanvulling op het bestaande materiaal. Het apparaat bestaat al binnen de wereldwijde beroepsgroep en voorkomt het breken van scheepstrossen bij afgemeerde schepen, door de trossen op constante spanning te houden. Schotte: “Er is een oude en nieuwe tijd. Wat ondanks moderne middelen onveranderd blijft, is de kennis van water, stromingen, windkracht en scheepseigenschappen. Het blijft een beroep met risico’s, waarbij het draait om improvisatievermogen en snelle beslissingen.” Dat kenmerkt de echte vletterman, net als vroeger toen Schotte zelf nog in de roeivlet tussen wal en schip zat.

Uurwerk

Wat het lastig maakt, is dat De Koperen Ploeg geen invloed heeft op het ‘product’. De vereniging leunt weliswaar op het vertrouwen dat anderen in haar hebben, maar een schip kiest niet voor Amsterdam omdat De Koperen Ploeg er zit. Schotte: “Als onderdeel van de nautische keten spelen we een rol. Maar wij staan niet aan het begin van de keten. Als onderdeel van de faciliteiten kunnen we door de diensten in onze haven goed te regelen ervoor zorgen dat een rederij graag naar Amsterdam komt.” Schotte vergelijkt de samenwerking tussen alle nautische-ketenpartijen met het uurwerk van een horloge, waarvan alle radertjes goed in elkaar passen en draaien. “En die klok loopt precies goed.” Daarvan is geen woord overdreven. 

Trots

Want kijkt Schotte naar hoe De Koperen Ploeg als organisatie presteert, dan komt hij op geen ander woord dan trots. “Uit alle peilingen blijkt dat onze dienstverlening – de zogeheten port performance rank - uitstekend is, om niet te zeggen excellent.” Wat daarbij helpt is kwaliteit. Daarvoor volstaat een blik op de muur in het kantoor van Schotte waar tal van ingelijste certificeringen pronken, waaronder ISO 9001-2015, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en AEO (Authorized Economic Operator, wat betrekking heeft op provianderingswerkzaamheden). “Aan ons om alles zo te houden.”