Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam

‘Hyperloop is de nieuwe container’

Vijftig jaar na de introductie van goederenvervoer per container dient zich een nieuwe methode aan om stukgoed sneller en emissieloos op de plaats van bestemming te krijgen: de Hyperloop. Met dit boven- en ondergrondse transportsysteem  kunnen straks ook mensen met duizelingwekkende snel van door de Randstad worden vervoerd. Port of Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn betrokken bij een pilot voor goederenvervoer tussen Rotterdam en Amsterdam v.v. De lijn moet op termijn aansluiting vinden bij een pan-Europees hyperloopnetwerk. 

Geestelijk vader van de ‘vacuümtrein’ is Elon Musk, wiens bedrijf het transsportsysteem verder ontwikkeld onder de paraplu van SpaceX. In Nederland wordt de kar getrokken door Hardt Hyperloop. Dit door Delftse TU-studenten opgerichte bedrijf won in 2017 een door Musk uitgeschreven prijsvraag en is sindsdien bezig met de realisatie van een testbaan en een shuttle. In de tussentijd wordt in Groningen gewerkt aan een Hyperloop Experience Center. Alle lichten op de groen dus voor deze revolutionaire vorm van vervoer.

Walther Ploos van Amstel

Hogeschool van Amsterdam

In Amsterdam is onder andere Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de HvA, een warm pleitbezorger van de luchtdrukbuis voor goederenvervoer. Ploos van Amstel noemt de hyperloop de gamechanger voor de transportsector; zoals ook de container in 1960 zorgde voor een positieve omslag in het goederenvervoer. “Het project heeft de komende jaren drie dingen nodig: publiciteit, vraag uit de markt en advies”, aldus de logistiek specialist. “Die vraag dient zich al snel aan, want online retail, leveranciers van versproducten en modemerken moeten steeds sneller kunnen leveren en door de groei van online verkoop ook in meerdere mate. Om die ambitie waar te maken worden de komende jaren door heel Europa nieuwe fulfilment centers op strategische posities gebouwd. En dat zijn hubs waarop het hyperloopnetwerk moet worden aangesloten.” 

'Community bouwen die Hardt Hyperloop en Port of Amsterdam gaat adviseren'

Haven van Amsterdam

Ook de haven van Amsterdam kan zich volgens Ploos van Amstel ontwikkelen tot een belangrijk knooppunt in het beoogde netwerk. “Het doel is een community te bouwen die uitgroeit tot een belangrijk adviesorgaan voor betrokkenen partijen zoals Hardt Hyperloop en Port of Amsterdam. De HvA adviseert Hardt Hyperloop al enige tijd en nu de coalitie van (inter-) nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties een feit is, nemen wij het initiatief om vanuit Amsterdam een kennis-community te bouwen die professioneel advies geeft op logistiek vlak.”

Animatie van de Hyperloop langs de A4 van Rotterdam naar Amsterdam.

Bloemenveiling Aalsmeer

De genoemde coalitie onderzoekt op dit moment de randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland, zoals bijvoorbeeld de Bloemenveiling in Aalsmeer. Het doel van die exercitie is de uitdagingen en oplossingen vast te stellen en die te delen met andere stedelijke gebieden in Europa. Men hoop dat zo de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Het netwerk maakt het mogelijk goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Focus op de drukke goederencorridor tussen de regio's Amsterdam en Rotterdam.

Langs de A4

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd, door het reduceren van CO2-emissies. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn in de richting van het behalen van de klimaatdoelen.

Eerst vracht dan personen

Alle toekomstige ontwikkelingen voor het hyperloopprogramma verlopen de komende jaren onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste cargo routes is een eerste stap. Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem. Vanzelfsprekend brengt een hyperloop-systeem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee. De cargohyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem. Dit deel zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die door het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.

Deelnemers

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord- Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.