SPECIAL 

Het bedrijfsleven over Zeesluis IJmuiden #2

Amports grijpt de opening van Zeesluis IJmuiden aan voor een rondje langs het havenbedrijfsleven dat de komende jaren gebruik gaat maken van de nieuwe voordeur. De bouwers leverde een wereldprestatie. Trots overheerst en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Jeroen Verwoort,wethouder Gemeente Velsen

Trekpleister en icoon

“Ik heb niet alleen als wethouder havens, maar ook als geboren en getogen IJmuidenaar uitgekeken naar de opening van Zeesluis IJmuiden”, zegt Jeroen Verwoort, wethouder van de gemeende Velsen (VVD). “Nergens ter wereld vinden een zeesluis van dit formaat”, zegt hij. “Voor een gemeente is dat belangrijk.”

'Met deze nieuwe sluis zijn we klaar voor de toekomst'

Klaar voor de toekomst

De zeesluis levert een grote bijdrage aan de haveneconomie, lokaal, regionaal en nationaal, meent Verwoort. “Met deze nieuwe sluis zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we met het hele Noordzeekanaalgebied verder werken aan de energietransitie, offshore wind, de waterstofeconomie en duurzame logistiek.”

Overigens ziet Verwoort niet alleen voordelen voor de industrie en andere zakelijke gebruikers. “Voor toeristen en Velsenaren is het al goed toeven in IJmuiden. Met Zeesluis IJmuiden hebben we er nog een trekpleister en icoon bij.”

Zita Pels, Gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland

Honderd jaar bereikbaarheid

We staan de komende jaren met zijn in Nederland, en zeker ook in onze provincie, voor een aantal grote uitdagingen. We willen economisch een sterke regio blijven, ons voorbereiden op de toekomst en daarbij klimaatverandering en uitputting van onze aarde tegengaan.

Open deuren

Al die uitdagingen komen in het Noordzeekanaalgebied samen. Hier zijn bijvoorbeeld de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie al in volle gang. Dankzij de nieuwe zeesluis is het Noordzeekanaalgebied voor de komende honderd jaar weer goed bereikbaar. Zo staan de deuren open voor bestaande en nieuwe bedrijven en zorgen we ervoor dat die noodzakelijke transities zich volop kunnen blijven ontwikkelen en uitbreiden.

Oog voor de toekomst

Het is daarnaast mooi en belangrijk dat er naast de sluis momenteel gewerkt wordt aan de selectieve onttrekkingen. Een innovatieve installatie die ervoor zorgt dat de grote hoeveelheden zout water die bij het schutten van de sluis het kanaal in stromen, terug naar zee worden gebracht. Zo dragen we zorg voor de land- en tuinbouw, biodiversiteit en waterkwaliteit rond het kanaal. Een innovatie van groot formaat, in een innovatieve regio met oog voor de toekomst.

'We willen economisch een sterke regio blijven'

Elisabeth Post, oud-Gedeputeerde Provincie Noord-Holland / voorzitter Transport Logistiek Nederland

Lange weg naar huzarenstukje

“Een fantastisch mooi moment! We hebben hiervoor met z’n allen vanaf het allereerste moment hééél lang geknokt”, aldus Elisabeth Post, voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN) en gedeputeerde in de periode in aanloop naar de komst van de zeesluis. “Er zijn heel veel partijen heel ongeduldig over de komst geweest. Moet dat nou allemaal zolang duren? Maar het is nogal wat, zo’n bouwwerk. Het is wel de afscheiding tussen ons en de zee. Je wilt niet dat zo’n ding niet goed functioneert en de zee het land binnenstroomt. De nieuwe sluis heeft immers ook een waterkerende functie. Alle techniek die daarmee samenhangt, moet tot in de puntjes geregeld zijn. En nu is het eindelijk zover, nu nemen we de sluis in gebruik. Prachtig.”

Emotioneel

Post noemt de ingebruikname een emotioneel moment. “Als ik er nu over nadenk, heb ik er meer mee te maken gehad dan ik dacht. Als lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland en tien jaar als voorzitter van het Bestuursplatform NZKG. Zeker vanuit politiek oogpunt ben ik ‘medeschuldig’ aan de komst van de sluis.

‘Nee, niemand kan alleen het succes van de sluis claimen. Ik noem hier ook Anneke Been, de onovertroffen directeur van het projectbureau NZKG met wie ik constant heb lopen sleuren aan de sluis om de geesten rijp te maken en het geld beschikbaar te krijgen bij de drie betrokken overheden.”

'Maar als we ergens goed in zijn – deels door onze geschiedenis als bewoners van lage landen – dan is het in de bouw van dit soort majestueuze waterstaatswerken'

‘Gure wind’

Post constateert dat er in het proces soms een gure wind stond. “Niet iedereen was altijd voorstander, want er was veel geld mee gemoeid. Maar uiteindelijk is het succes te danken aan de samenwerking tussen het Rijk, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam en indirect het Havenbedrijf Amsterdam. Zeker ook een woord van waardering voor de gemeente Velsen, die altijd constructief in de wedstrijd heeft gezeten.”

Gevoel van trots

Nu de opening daar is, overheerst bij de TLN-voorzitter een gevoel van trots omdat wij in Nederland in staat zijn dit huzarenstuk af te leveren. “We kunnen hier ontzettend mopperen, vaak om niks. Maar als we ergens goed in zijn – deels door onze geschiedenis als bewoners van lage landen – dan is het in de bouw van dit soort majestueuze waterstaatswerken. Als ik Zeesluis IJmuiden straks in gebruik zie, dan denk ik aan al die ingenieurs die dit uitgedacht hebben en aan al die bouwvakkers die dit eigenhandig hebben gebouwd. Op hetzelfde moment is het leuk om te bedenken dat je ooit aan de wieg ervan stond.”

Nu de opening daar is, overheerst bij de TLN-voorzitter een gevoel van trots omdat wij in Nederland in staat zijn dit huzarenstuk af te leveren. “We kunnen hier ontzettend mopperen, vaak om niks. Maar als we ergens goed in zijn – deels door onze geschiedenis als bewoners van lage landen – dan is het in de bouw van dit soort majestueuze waterstaatswerken. Als ik Zeesluis IJmuiden straks in gebruik zie, dan denk ik aan al die ingenieurs die dit uitgedacht hebben en aan al die bouwvakkers die dit eigenhandig hebben gebouwd. Op hetzelfde moment is het leuk om te bedenken dat je ooit aan de wieg ervan stond.”