Zeesluis IJmuiden eerst uitgebreid getest

Proof of the pudding 

The proof of the pudding is in theeating, stelt een bekende Engelse uitdrukking. Toch wil je bij een nieuwe zeesluis, zeker als het gaat om de grootste ter wereld, dat alle systemen uitgebreid zijn getest voordat het eerste schip wordt geschut.

Jordy Husslage is als Hoofd Operatie bij Port of Amsterdam, nauw betrokken bij de bouw en ingebruikname van de nieuwe zeesluis. Vooral de laatste maanden stonden zijn werkzaamheden in het teken van het testen van de sluis.

'We hebben tal van mogelijke calamiteiten onderzocht'

Testprogramma

“Eigenlijk kenden we drie grote onderdelen in het proces dat moest leiden tot een veilige en betrouwbare opening van de sluis”, legt Husslage uit. “Deels werd die voorbereiding digitaal ingericht. Zo oefenden de loodsen met een simulator en volgden de sluiswachters een digitale e-learning. Maar in de praktijk moet het bewezen worden!” Om daarop voorbereid te zijn stelde het havenbedrijf, samen met dienstverleners als de loodsen, vletterlieden en hulpdiensten, een testprogramma op.

Calamiteiten

Bij het eerste van de drie testonderdelen die Husslage benoemt, gaat het puur om de techniek. “Gaat de sluisdeur daadwerkelijk open als je de instructies volgt? Functioneren de camera’s en de communicatiesystemen optimaal?” Daarnaast werd uitgebreid geoefend met de partners in de veiligheidsregio, zoals brandweer en politie. “We hebben tal van mogelijke calamiteiten onderzocht”, geeft Jordy aan.

'Het allerleukste was toch het testen van de zeesluis met schepen die de regio regelmatig aandoen'

Routine moet groeien

“Het allerleukste was toch het testen van de zeesluis met schepen die de regio regelmatig aandoen. We hebben echt alles in de kolk gehad, van ongeladen bulkcarriers, tot geladen tankers. Overdag en ’s nachts, bij eb en vloed, met een of meer sleepboten, alles om te ervaren welke krachten de nieuwe grote kolk heeft op de schepen.” Nu moet de routine groeien bij de sluiswachters, het loodswezen, slepers, boatmen én natuurlijk bij de kapiteins van de schepen, maar Husslage heeft er alle vertrouwen in.