Economische ontwikkeling sterk afhankelijk van test-
en vaccinatiebeleid

Economische ontwikkeling sterk afhankelijk van test- en vaccinatiebeleid

ING Outlook 2021: positiever over herstel

De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting van het ING Economisch Bureau met 2,6%, na een krimp van 4,3% in 2020. Daarmee is het bbp in het vierde kwartaal van 2021 terug op 99% van het niveau van voor de coronacrisis.

De economische onzekerheid blijft niettemin groot, aldus ING Economisch Bureau. De uitrol van testen, quarantainebeleid en vaccins is veruit de belangrijkste onzekerheid die naast de contactbeperkingen het hersteltempo bepaalt. Investeringen blijven daardoor ook in 2021 geruime tijd zwak, terwijl de consumptie en uitvoer sneller aantrekken.

Economie groeit. Werkloosheid stijgt

Terwijl de economie groeit, stijgt de werkloosheid verder in 2021 en verslechtert de inkomensontwikkeling als vertraagd effect van de eerdere economische neergang.

Daardoor zullen veel huishoudens de economische gevolgen van het coronavirus, ondanks de groei, toch meer voelen dan in 2020. "Ook voor bedrijven wordt het een kritisch jaar waarin we verder herstel verwachten, maar waarin ook de overheidsondersteuning wordt afgebouwd”, aldus Rico Luman, Senior Economist (Transport en Logistiek) bij ING Economisch Bureau.

Brexit

De Nederlandse uitvoer stijgt naar verwachting van 5,1% onder het niveau van 2019 in 2020 naar 2,4% daaronder in 2021. Ontwikkelingen rondom het coronavirus en de bijbehorende maatregelen in andere landen domineren voorlopig nog de vraag naar Nederlandse goederen en diensten. Daardoor raakte de impact van de brexit en de handelsoorlog wat naar de achtergrond. Het eurogebied heeft naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 meer last van het virus dan de VS en de meeste Aziatische handelspartners.


Na een forse krimp in 2020 veert het volume in transport en logistiek terug

Transport en logistiek

“Ook in transport en logistiek werkt de coronacrisis nog door”, denkt Luman “Maar de verschillen naar deelsector en per bedrijf zijn ongekend groot." Na een forse krimp in 2020 veert het volume in transport en logistiek in 2021 volgens ING Economisch Bureau terug, wat grotendeels is toe te schrijven aan herstel van personenvervoer. Voor alleen goederentransport- en logistiek volgt er lichte groei. Luman: "Na het crisisjaar 2020 laten de luchtvaart en het personenvervoer over weg en spoor (OV) vooral in de tweede helft van het jaar ‘technisch’ herstel zien. Het wegtransport groeit het minst door verwachte krimp in de bouw en doordat consumenten zodra het kan weer geld aan diensten gaan besteden."

Goederenvervoer grotendeels hersteld 

Voor bedrijven in transport en logistiek van goederen viel de impact van de coronacrisis uiteindelijk (gemiddeld genomen) mee. Dit kwam vooral door het vervoer van consumentengoederen door wegtransporteurs en pakketvervoerders. Eind 2021 ligt het volume hier naar verwachting nauwelijks meer onder het niveau van 2019.

Terugval kolen door energietransitie

In tegenstelling tot consumentengoederen stond het vervoer van basisgrondstoffen als kolen, ertsen en minerale oliën door de terugval in de basisindustrie en de afname van autokilometers sterk onder druk. Dit zijn belangrijke categorieën voor het spoorvervoer (totaal 40% van de vervoersprestatie) en de binnenvaart (zelfs 53%). 2021 wordt een beter jaar voor de staalindustrie, maar het kolentransport blijft teruglopen en de vraag naar minerale olieproducten in het achterland zal door het thuiswerken en het toenemende aantal elektrische auto’s onder druk blijven staan.

De bouw drukt vervoer over weg en water in 2021 met een stevig te verwachten krimp

Pas op de plaats

De beperkingen en sluitingen tijdens de coronacrisis hebben tot aanpassing van consumptiepatronen geleid. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld meer artikelen voor woninginrichting, klusspullen en elektronica verkocht. Zodra de horeca volledig opengaat en evenementen en vakanties terugkeren. zullen consumenten hier naar verwachting weer meer geld aan gaan uitgeven, wat de extra vraag naar goederen tempert. Als belangrijke opdrachtgever van wegtransport en binnenvaartvervoer drukt de bouw als belangrijke opdrachtgever de groei in 2021 met een stevige te verwachte krimp. 

In januari 2021 publiceert ING Economisch Bureau de nieuwe uitgebreide outlook transport en logistiek.

Lees meer over Outlook 2020 - 2021

> www.ing.nl

Lees meer Transport en Logistiek

> www.ing.nl