Young Professionals over relatie Zeehavens Amsterdam en de stad

‘Zak chips moet koek en ei worden’

In 2040 is de relatie tussen de haven en de stad zoals ‘oma en opa’: samen oud worden. Alles is ‘koek en ei’. De stad en de haven moeten gezamenlijk één plan maken en dit samen uitvoeren. De huidige relatie omschrijven de Young Professionals metaforisch als een ‘zak chips gevuld met veel lucht en weinig inhoud’. Er is ook enige zorg over de vele contradicties tussen de stad en de haven en het gebrek aan samenhorigheid tussen haven gerelateerde bedrijven en het stadsbestuur.

De Zeehavens Amsterdam zitten vol met talentvolle Young Professionals met elk een eigen toekomstvisie op de havens in het Noordzeekanaalgebied. Amports is geïnteresseerd in hun mening en mobiliseerde dit jaar veertig personen om met hen in drie zogeheten future port sessies te sparren over de ‘relatie tussen de haven en de stad’, ‘energietransitie in de haven’ en ‘wonen, werken en leven in het Noordzeekanaalgebied’.


In dit artikel een bloemlezing van de resultaten uit de verschillende bijeenkomsten. Het kenmerk van Young Professionals sessies is dat ze plaatsvinden in de haven bij leden van Amports en zijn bedoeld om jonge mensen uit de haven tot 35 jaar in staat stellen hun mening te verkondigen over de habitat waarin zij werkzaam zijn. Dat doen zij aan de hand van een thema en onder leiding van één of meer sprekers. In januari maakt Amports het Young Professionals programma bekend voor 2021.

Grote tegenstellingen

Zo wordt bijvoorbeeld de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden gebouwd, met als doel om onder andere meer grote schepen – ter bevordering van de economie- naar de haven van Amsterdam te trekken. De stad wil echter geen grote cruiseschepen meer. Een grote tegenstelling, met volgens de meerderheid van de Young Professionals, grote economische gevolgen. De haven heeft de stad nodig en andersom. “Waarom blijven het dan toch twee gescheiden sferen?”

Meer regie op energietransitie

Young Professionals missen voldoende samenwerking op gebied van energietransitie in de haven. Op landelijk niveau pleit de groep voor meer regie door de overheid, zodat er meer samenhang tussen de diverse projecten ontstaat. Ook een belonings- en strafsysteem zou handig zijn om bedrijven te stimuleren meer aan energietransitie te doen.

'Bij energietransitie hebben we vooral behoefte aan praktische oplossingen'

Maatschappelijke Vennootschap

Als het om energietransitie in de haven van Amsterdam gaat hebben Young Professionals vooral behoefte aan praktisch oplossingen. Direct toe te passen in hun eigen organisatie of projecten. Een deel van de groep pleit voor de komst van een marktplaats die vraag en aanbod van energie in de haven aanduidt, zodat aanbieders en gebruikers elkaar beter kunnen vinden. Die marktplaats zou dan een onderdeel vormen binnen een onafhankelijke maatschappelijke vennootschap; een onafhankelijke entiteit die informatiestromen bundelt en regie voert over lopende en inkomende projecten op het gebied van energietransitie.

Amsterdam-Rotterdam

Young Professionals vinden het geen overbodige luxe als de havens van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, maar ook Groningen hun kennis delen op het gebied van energietransitie-projecten. En die vervolgens ook samen ontwikkelen. Regie door de landelijke, in plaats van de regionale overheid, heeft daarbij de voorkeur. Om ondernemers te dwingen energietransitie binnen hun organisatie te versnellen zou een belonings- en strafpuntensysteem – vermindering c.q. verhoging van belasting – kunnen helpen. Als de haven van Amsterdam serieus stappen wil maken op het gebied van waterstofgebruik, dan moet er harder worden getrokken aan de aanleg van een infrastructuur.

Planologie

Leg eerst een goede infrastructuur aan in en rond het Noordzeekanaalgebied en vul daarna in waar je wonen en werken wilt concentreren. In de bijeenkomst onder leiding van architect en stadsplanoloog Peter de Bois MSc. over het gebruik van ruimte was dit de meest gehoorde stelling. De deelnemers aan de sessie mochten aan de hand van tekenmodellen hun persoonlijke visie geven op het gebruik van ruimte binnen de Metropoolregio Amsterdam in de toekomst.

'Leg eerst een goede infrastructuur aan in en rond het Noordzeekanaalgebied. Vul daarna wonen-werken in.'

Aanleg Infrastructuur: bereikbaarheid tussen steden in het Noordzeekanaalgebied verbeteren. Bereikbaarheid in de Zeehavens Amsterdam optimaliseren. Zie beiden als één gebied. Je kunt ook wonen in Beverwijk en toch super  snel in Amsterdam zijn Wonen, werken en natuurgebieden bundelen in de polder, maar niet bij zware industrie

Landbouwgrond opofferen

Young Professionals van havenbedrijven zien hoofdzakelijk ruimte voor woningbouw in de regio rond Zwanenburg en tussen Amsterdam en Purmerend. Het opofferen van landbouwgrond ten behoeve van woningbouw lijkt hen het meest voor de hand liggen. Bij de ontwikkeling van deze woongebieden voorzien ze ook meteen voldoende ruimte om te leven, omdat er ruimte is voor onder meer parken en recreatie.

Educatie

Educatie is belangrijk en gezien de omgeving vinden Young Professionals dat er meer aanbod moet komen in technische opleidingen en havenwerkgerichte opleidingen. Het is aan te bevelen de educatieve voorzieningen in de buurt van de havengerelateerde bedrijven in te tekenen. Dit om de affiniteit met de haven te stimuleren. Belangrijk hierbij is dat de bereikbaarheid van scholen optimaal is. Daarom worden er ook extra voorzieningen qua infrastructuur voorzien, zoals een ‘noordwestlijn’.

Natuurgebieden

De belangrijkste natuurgebieden zoals we die nu kennen willen we behouden en waar mogelijk zelfs uitbreiden. Het is belangrijk om woongebieden aantrekkelijk te houden om op die manier voldoende welvarende mensen aan te kunnen trekken die koopkracht hebben, voldoende opgeleid zijn en op die manier ook aantrekkelijke werkgevers en middenstand met zich meebrengen.

Werken rondom Westpoort. Meer natuurgebieden aanleggen. Ook in de IJmondregio Wonen en publieke ruimte rondom de oevers van het Noordzeekanaalgebied Oplossing voor woningbouw moet ook opgevolgd worden door Almere, Lelystad en Zeewolde Waterverbinding nog meer gebruiken voor de infrastructuur Kleine goederen worden in 2040 steeds meer lokaal en regionaal geproduceerd Almere, Lelystad en Zeewolde voor woningbouw, maar ook werken in de buurt Noordzuid-lijn doortrekken naar het noorden Wonen en werken in flats en appartementen op de Zuidas. Meer gemengd dan nu het geval is.

Tata Steel blijft

Bedrijven zoals Tata Steel maar ook andere grote belangrijke werkgevers laten de Young Professionals ook in hun huidige omvang bestaan. In de gebieden waar wonen en werken elkaar tegemoet komen willen we zware industrie wel vermijden omwille van luchtvervuiling, geur- en geluidshinder. De invulling van deze werkomgeving moet voorzichtig gekozen worden, zodat de aangrenzende woongebieden hier kwalitatief niet onder lijden.

Bol.com als groene buffer

Een met groen bekleed magazijn van Bol.com kan een aantrekkelijke manier of buffer zijn tussen wonen en werken. Op die manier creëer je een soort afscherming voor geluid en dergelijke en voorzie je in extra groen en brengt extra voordelen met zich mee, zoals verbetering van het uitzicht vanuit de aangrenzende woongebieden.

Damen Shiprepair

De verhuizing van Damen Shiprepair kwam ook ter sprake. Hun oostelijke locatie (Damen Oranjewerf) wordt volgens de Young Professionals omgevormd tot woongebied. Hun vestiging nabij de NDSM-werf – die op dit moment ter discussie staat – mag wat hen betreft blijven voortbestaan als in een woon-werkgebied. In lijn met de plannen die Damen Shiprepair zelf ook al heeft gepresenteerd.

Treinverbinding langs het IJ met tussenstops in Spaarnwoude en IJmuiden (Amsterdam Beach). Bijvoorbeeld light rail verbinding van Amsterdam naar Tata Steel vv. Dit kan ook een fast ferry zijn. Deze schepen op waterstof laten varen omdat de haven van Amsterdam hierop inspeelt. Meer wonen waar (schone) industrie is, dus daar infrastructuur intensiveren. Westpoort, Tata Steel en Schiphol. Bouwgrond benutten waar kolen weggaat. Extra kustdefensie. Emissierijke bedrijven komen op het land voor de kust met woningbouw. Metro doortrekken in plaats van de trein. Verstedelijking vergroenen, dus veel groene daken, verticale tuinen en groene dakenSoort Manhattan aan het water - hier zou je wellicht ook kunnen wonen.

> Ga naar www.amports.nl voor meer informatie

Niet ouder dan 35 jaar, werkzaam in of betrokken bij de haven (ook politiek of bestuurlijk). Ga dan hier naar het inschrijfformulier.

> inschrijffromulier