Haven Young Professionals 

 Haven Young Professionals 

 rubriek 

Hoe trek je jonge mensen de haven in?

‘Jonge werknemers aan je binden doe je zo!’ Op het 78ste Havengildediner gaven de Haven Young Professionals tips aan werkgevers in de zaal. De omgekeerde wereld zou je denken, maar niet voor de jonge talenten uit de haven. Die zitten boordevol ideeën en het is alle hens aan dek. Hoe kunnen Young Professionals de haven vooruit duwen. Tijd om in de pen te klimmen.

We vragen de Haven Young Professionals om voor iedere editie van Ways to Sea een column te schrijven. Waarover? Hetgeen dat top of mind zit. Nee, het wordt geen klaagcolumn voor jongeren, maar een constructieve rubriek waar we iets aan hebben. En wat is dan iets, hoor ik de lezer denken? Een tegengeluid, een andere visie, een ‘’awakening’’of wellicht handige tips.

‘’Waar staan de Young Professionals nu?’’

Yasemin Demirtas (28) Amports

Om de aftrap te maken voor deze column heb ik de eer om de lezers eens mee te nemen in de stand van zaken. Waar hebben de Young Professionals hun breinen al over laten kraken? En is daar – daar heb je ‘m weer - ’iets’ uitgekomen? Maar wellicht goed om mij eerst even voor te stellen.


Als liaison binnen Amports heb ik het voorrecht om de geluiden onder de Haven Young Professionals op te vangen en middels diverse kanalen over te brengen aan stakeholders binnen het Amports netwerk. De Haven Young Professionals een podium geven is wat ik belangrijk vind. Maar ook jonge talenten vanuit de haven verbinden met jongeren uit de stad. We moeten als jonge haven ambassadeurs anderen toch vertellen hoe gaaf de haven werkelijk is.


'Als jonge haven ambassadeurs moeten we vertellen (en laten zien!) hoe gaaf de haven werkelijk is'

Toekomst van de haven

En is dat al gebeurd? Anderen vertellen hoe fantastisch de haven is? Ja zeker! De Havencollegetour blijkt de uitgelezen kans te zijn om verschillende jongerennetwerken elkaar te laten ontmoeten. En samen het gesprek aan te gaan over de toekomst van de haven. Maar ook de jongerenvaarten met potentiële werknemers uit de stad bleek succesvol te zijn. Evenals de jongerenavond in de wijk. Als Young Professional dring je vaker door tot andere leeftijdgenoten wanneer het gaat over werken in de haven. Je spreekt dezelfde taal en als ambassadeur is dat belangrijk.Young Professionals geven advies

Ook de inhoudelijke sessies brengen scherpe visies met zich mee. Zo werd tijdens de bijeenkomst over de energietransitie geopperd om te investeren in de juiste infrastructuur met betrekking tot waterstofproductie. En als oplossing gepresenteerd om een marktplaats-achtig platform te creëren voor gebruik van energie. In de sessie over de relatie tussen de haven en stad is geconstateerd dat de onzichtbaarheid van de haven als één van de oorzaken gezien kan worden voor de moeizame relatie tussen haven en stad. Het advies is om een campagne te starten richting bewoners in het Noordzeekanaal-gebied.


De sessie over wonen, werken, leven (WWL) leverde interessante toekomstbeelden op voor de verdeling tussen de drie pijlers. Hoe kan de aanleg van OV zorgen voor de verbinding WWL in en rondom het havengebied? De laatste sessie brengt ons naar de intro van dit artikel. ‘Jonge werknemers aan je binden doe je zo!’ De Haven Young Professionals zijn duidelijk. 1) Flexibele roosters, thuis/werkplek, meerdere functies. 2) ‘’People don’t leave teams, they leave companies’’ Investeer in teambuilding & uitjes. Investeer in het opleiden van je personeel. 3) Vertrouw in je team. Fouten maken mag en leren doe je samen.


Je leest het. Boordevol ideeën die je als bedrijf of organisatie mee kan nemen. Een soort van Young Board voor de haven. Dat zijn de Haven Young Professionals (ook!). De volgende editie dan de eerste ''echte'' column. Wij zijn benieuwd!

d

JOIN THE COMMUNITY

Welkom aan boord

Amports X Haven Young Professionals

De Haven Young Professionals hebben enerzijds het doel om YP’ers uit de haven te verenigen en anderzijds de missie om zoveel mogelijk jongeren (zowel binnen als buiten de haven) te informeren en te enthousiasmeren over de Amsterdamse haven. De HYP’s zijn dus eigenlijk jonge ambassadeurs. Amports faciliteert de club door bijeenkomsten te organiseren of -waarvan deze column een voorbeeld is- als platform te fungeren. Ben jij een Young Professional? Of heb jij een jong talent in de organisatie

> www.amports.nl/youngprofessionals