Energietransitie 

Eurotank gebruikt stadswarmte om zichzelf te verwarmen

CO2-reductie 3.0

Eurotank Amsterdam (ETA) groeit uit tot een grote hub voor de op- en overslag van biobrandstoffen. In tegenstelling tot traditionele dieselolie moeten de opslagtanks worden verwarmd. Door de terminal aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet kon ETA dit duurzaam realiseren.

‘Ongeveer vijf jaar geleden besloot ETA fors te investeren in de op- en overslag van biofuels,’ legt Jaap Koomen, General Manager bij ETA uit. ‘Deze producten hebben een bepaalde stollingsgraad, dus zul je de tanks moeten verwarmen om dit stollen te voorkomen.’ Afhankelijk van het product worden de biobrandstoffen op een temperatuur tussen 25 en 55 graden gehouden. In principe had ETA voor een gasgestookte boiler kunnen kiezen. ‘We begonnen met het nadenken over de installaties in 2018. Ook toen al speelde de discussie rond de stikstofdispositie,’ blikt de toenmalige Finance Director Sybren Kemp terug. ‘We hadden wel in de gaten dat dit voor het project een uitdaging zou kunnen vormen. Een stookinstallatie bij ons op de site zorgt voor extra dispositie.’

Stadswarmte als grote verduurzamingsslag

Betere balans op warmtenet

Kemp beschikte al over relaties binnen de organisaties die zich bezighouden met stadsverwarming in Amsterdam. Hij wist dat een warmteleiding in de buurt van de terminal loopt. ‘Zo zijn we in gesprek geraakt met Vattenfall, en besloten we te onderzoeken wat er nodig zou zijn om de terminal rechtstreeks aan het stadsverwarmingsnet aan te sluiten.’ Voor ETA zou het gebruik van stadswarmte een grote verduurzamingsslag zijn en Westpoort Warmte, de organisatie achter het stadswarmtenet in Amsterdam zou met een grote afnemer als ETA vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. Kemp: ‘Wij kunnen spelen met onze vraag, huishoudens veel minder.’

Geboorde tunnel

Zoals bij elk groot project waren er ook hier hindernissen die genomen moesten worden. ‘De grootste uitdaging vormde de plek waar we de warmteleiding aan de terminal zouden inkoppelen,’ legt Kemp uit. De meest logische plaats daarvoor zou de oostkant van de terminal zijn. ETA bevindt zich aan de Jan van Riebeeckhavenweg. ‘Alleen ligt daar vrij veel infrastructuur, en dan met name spoor. Daar konden we niet onderdoor of overheen.’ Daarom is gekozen voor een gestuurde boring onder het kanaal door. ‘Toen hebben we een koppeling aan de overkant kunnen maken, bij de Hemwegcentrale.’

Capaciteit uitbreiden

Het opbouwen van een belangrijke positie in biobrandstoffen is een groot project, legt Koomen uit. ‘Het gaat bij ons om dit moment om ongeveer 80.000 kubieke meter te verwarmen bioproducten, en we zijn nog steeds onze capaciteit aan het uitbreiden. In totaal zal het op termijn gaan om 200.000 kuub. Tegen die tijd zal 23% van onze capaciteit gereserveerd worden voor deze producten.”

88% minder CO2-uitstoot

De koppeling aan het stadsverwarmingsnet kwam vorig jaar gereed en werd zonder subsidie gerealiseerd. Het levert Eurotank Amsterdam een besparing van 88% in CO2-uitstoot op in vergelijking met een traditionele manier van verwarmen met gasboilers. ‘Dan heb je het over een reductie van 50.000 tot 60.000 ton CO2,’ geeft Koomen aan.