Ghana promoot cacao in Amsterdam

‘Symbool van nationaal erfgoed’

Amsterdam is de grootste importhaven voor cacao ter wereld. Al decennia importeert ons land ongeveer een miljard ton cacaobonen per jaar, in containers of als bulklading. Hoewel verschillende West-Afrikaanse landen cacao exporteren, is dit product voor Ghana heel belangrijk. Dit bleek tijdens de CMC Freight-bijeenkomst, die de Ghanese Cocoa Marketing Company (CMC) organiseerde.

De bijeenkomst, die werd bijgewoond door deelnemers uit de cacao-industrie, rederijen, agenten, inspectiebedrijven, en meer, is een jaarlijks evenement van en voor de cacao-exportsectors van het land. Dit jaar was Port of Amsterdam de gastheer van de conferentie, met steun van Spliethoff en Katoen Natie als sponsors. De deelnemers aan de bijeenkomst in Het Scheepvaartmuseum – onder meer rederijen – werden welkom geheten door Benonita Bismarck (CEO Ghana Shippers Authority) en door Vincent Akomeah (Managing Director van CMC).

Aandacht voor duurzaamheid

De verschillende sprekers van CMC benadrukten het belang van de cacao-industrie voor Ghana. “Cacao is niet alleen handelswaar, maar ook een symbool van nationaal erfgoed en een cruciaal onderdeel van de economie van ons land,” gaf Vincent Akomeah aan. “CMC en haar partners zijn vastbesloten om hoge normen te handhaven in de cacao-industrie,” zo stelde Akomeah. En om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar cacao met aandacht voor duurzaamheid.

xxx

Optimisme

Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van de conferentie was de stabiliteit van vrachttarieven. “Na de schommelingen als gevolg van politieke spanningen en lage vraag, wordt nu gestreefd naar stabiele en voorspelbare tarieven om de planning te vergemakkelijken en marktvolatiliteit te vermijden,” gaf Benonita Bismarck aan. De verschillende sprekers waren optimistisch over de toekomst van de cacao-industrie. Ze benadrukten echter wel het belang van samenwerking tussen alle belanghebbenden, inclusief rederijen, kopers en verzekeringsmakelaars.

Schade aan cacao

Het thema ladinginspecties, en het voorkomen van schade aan de cacao tijdens het transport, kwam uitgebreid aan bod. Zo gaf van John N. Williamson, van CWH Johnson International een rapportage over de resultaten van containerinspecties tijdens en na het transport over zee van cacaobonen. “De staat van de containers is van groot belang om schade aan cacao te voorkomen,” legde Williamson uit. En schade aan het kwetsbare product komt nogal eens voor.

Verflucht

Williamson noemde specifieke criteria voor afwijzing van containers als sprake is van een negatieve impact op de lading. “Denk daarbij aan zware roest, vochtig op de houten vloer van de container en slechte afdichtingen.” Ook gaf hij aan dat er uitdagingen blijven bij het voorkomen van contaminatie en het controleren van containers. Williamson: “Als containers te dicht bij elkaar op de terminal staan, zijn we niet in staat ze goed te inspecteren,” gaf hij daarbij aan. “Ook is het belangrijk de binnenkant van een container niet te schilderen kort voor het transport van cacaobonen. De lading zal dan de verflucht overnemen.”

‘De komst van CMC naar Amsterdam is een onderdeel in het onderhouden van de relatie tussen Ghana en de haven van Amsterdam'

Belangrijk

Marcel Stappers, Area Manager West-Afrika bij Port of Amsterdam, noemt de komst van CMC naar Amsterdam een onderdeel in het onderhouden van de relatie tussen Ghana en de haven van Amsterdam.