'Makers van een gezonde leefomgeving'

100 jaar Heijmans

Van het centrum tot het havengebied, er is bijna geen plek in Amsterdam waar Heijmans niet werkt aan een betere leefomgeving. Of het nu gaat om ondergrondse infra, wegen of het complete beheer van gebouwen, Heijmans heeft alle expertise in huis. Lokaal georganiseerd, maar met een landelijke dekking.

Wat precies honderd jaar geleden begon met het aanleggen van een straat, is uitgegroeid tot een onderneming dat landelijk en op grote schaal bouwt aan een gezonde leefomgeving. Heijmans, met haar hoofdzetel in Rosmalen, heeft alles in huis om integraal mee te denken en bouwen aan projecten die de stad leefbaar maken. Zo is de infra-afdeling verantwoordelijk voor aanleg van wegen en waterwegen, bodemwerkzaamheden, beheer en onderhoud van de infrastructuur, systemen en infra-techniek, vertelt Henk Kraaij, commercieel manager infra. ‘Dankzij onze ruime ervaring weten we ons aan elk werkterrein aan te passen. Dat komt goed van pas in Amsterdam, waar we vaak in drukke of kleine projectgebieden werken.’ Als voorbeeld van de werkwijze van Heijmans geeft hij de renovatie van het terrein van afvalverwerker Pre-Zero in het Amsterdamse havengebied. ‘Vanwege de zware vrachtwagens en containers die daar rijden en parkeren, hebben we gekozen voor een speciaal asfaltmengsel voor zware belasting en ook de nieuwe belijning is daarop aangepast.’ Omdat Heijmans werkt met eigen mensen en materieel, zijn projecten integraal en efficiënt aan te pakken. ‘Wat onze aanpak krachtig maakt, is dat we alle diensten en werkzaamheden op infragebied kunnen aanbieden. We zijn lokaal georganiseerd, maar hebben de rugdekking van onze landelijke organisatie.’

Betrouwbare huisvestingspartner

Ook op het gebied van utiliteit is Heijmans een integrale partner. Voor private, zorg-, onderwijs- of overheidsinstellingen is huisvesting een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Vooral als er meerdere gebouwen met diverse functies zijn op verschillende locaties. Heijmans kan de zorg voor vastgoed uit handen nemen en hierin langdurig ondersteunen, door integraal mee te denken en doorlopend advies te geven. ‘Door het monitoren van de prestaties van een gebouw, ontstaat er grip op de condities’, vertelt Jurgen Dorrestein, commercieel manager Utiliteit. ‘Daardoor kunnen onze eigen monteurs en specialisten gericht beheer en onderhoud uitvoeren.’

Grote vraagstukken oplossen

Hoe zorgen we voor voldoende schone lucht en gezond groen? Hoe beschermen we Nederland tegen wateroverlast, hitte en droogte? Hoe creëren we een veilige omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin? Voor Heijmans gaat het maken van ‘een gezonde leefomgeving’ over veel meer dan alleen het neerzetten van gebouwen en aanleggen van wegen. Het gaat ook over de manier waarop we met elkaar samenleven. Henk Kraaij besluit: ‘Daarom hebben we in al onze projecten bijzondere aandacht voor samenhang, met als doel mensen bij elkaar te betrekken. Zodat er een leefomgeving ontstaat waarin mensen om elkaar geven en voor elkaar zorgen. Zo bouwen we niet alleen aan de contouren van morgen, maar maken we echt een verschil, nu en in de toekomst.’

Koopman telt in totaal 9 locaties in Nederland, Duitsland en België. De Koopman Logistics Group B.V. bevindt zich in Leek. Koopman Car Terminal is sinds 2003 gevestigd in Amsterdam-Westpoort.

xxx