Amsterdamse Rederij Spliethoff bestaat 100 jaar en innoveert nog steeds

Van hout naar breakbulk

Spliethoff bestaat honderd jaar. In een eeuw tijd groeide het bedrijf, met hoofdkantoor in Amsterdam, uit tot een wereldwijd opererend concern: de Spliethoff Group. Met Michael van den Heuvel, de CCO van Spliethoff Group, kijken we terug en vooruit.

De verhoudingen tussen hoofdstad Amsterdam en Maasstad Rotterdam liggen altijd wat gevoelig, toch kunnen we er niet omheen dat het jubilerende Spliethoff Rotterdamse roots heeft. Daar startten de heren Haas en Spliethoff als cargadoor. Het jonge bedrijf kreeg steeds vaker schepen met hout als lading te verwerken en dat gebeurde grotendeels in Amsterdam en Zaandam. Toen de onderneming in de loop van 1920 ophield te bestaan startte Johan Fredrik Spliethoff op 11 januari 1921 een eigen onderneming in zijn woonplaats Amsterdam.

Al vanaf 1913 werd hout overigens een steeds belangrijkere ladingstroom voor Amsterdam en Zaandam, en de nieuwe onderneming Spliethoff (de naam klinkt Duits maar de oprichter was Nederlander) acteerde vanaf 1921 als agent/cargadoor voor deze goederenstroom. 

Hout belangrijk voor Amsterdam

Voor de Amsterdamse haven was hout dus al langer een belangrijke categorie. Al in 1874 besloot het gemeentebestuur van de hoofdstad immers tot de aanleg van nieuwe havens speciaal voor het verwerken van de aanvoer van hout. Het was (en is) een belangrijk bouwmateriaal en de stad groeide in die tijd snel. “Men wilde de aanvoer van hout zekerstellen”, zegt CCO Van den Heuvel. “In 1876 was de Houthaven operationeel, het was de eerste gegraven haven van Amsterdam.”

De nautische activiteiten trokken meteen meer ondernemingen aan, zoals zagerijen. “Dat leidde tot ruimtegebrek en de aanleg van de Minervahaven”. Zo kon Amsterdam zijn positie als belangrijkste houthaven na Londen lang vasthouden.

Michael van de Heuvel

CCO Spliethoff Group

Spliethoff is een familiebedrijf maar de familie is niet meer betrokken bij de dagelijkse activiteiten

Scandinavië

De positie van hout in de totale mix aan ladingstromen is voor Amsterdam dan wellicht minder dominant anno 2021, maar Spliethoff heeft nog steeds contracten met partners in Scandinavische landen. “We werkten bij de oprichting heel nauw samen met de houtimporteurs, en dat is nog steeds zo,” legt de CCO uit. “Alleen gaat het nu veel meer om eindproducten van de forest-industrie, waar hout beslist een belangrijk onderdeel van uitmaakt.” Vanuit Scandinavië gaat het dan vooral om het transport van pulp en papier, terwijl een dochteronderneming binnen de Spliethoff Group, rederij Wijnne Barends, sterk is in het vervoer van hout vanuit Rusland. 

Het woord ‘Group’ in de naam geeft al aan dat de onderneming fors gegroeid is. “Het is overigens nog steeds een familiebedrijf”, maakt Van den Heuvel duidelijk, “maar de familie is niet meer betrokken bij de dagelijkse activiteiten van de onderneming.” 

55 schepen in de vaart

De basis van de groep is Spliethoff als multipurpose rederij met ongeveer 55 schepen in de vaart. Daarnaast maakt BigLift Shipping onderdeel uit van Spliethoff Group. Dit is een zwaar-transportrederij die ook haar hoofdkantoor heeft Amsterdam. Deze heavylift specialist beschikt over 13 eigen geavanceerde zwarelading schepen. 

Transport van jachten

Een opvallende partij in het geheel is Sevenstar Yacht Transport, wereldleider in het transport van jachten. Daarbij wordt vaak, maar niet altijd, gebruik gemaakt van schepen van de Spliethoff Group. En dan is er, zoals hierboven gemeld, nog de dochteronderneming Wijnne Barends, een coastermaatschappij met 32 schepen in de vaart. Ook maakt Transfennica deel uit van de Spliethoff Group. Dit is een van oorsprong Finse onderneming die, ook met eigen ConRo schepen, klanten een synchromodaal netwerk aanbiedt tussen Noordzee en Baltische havens en die in 2002 is overgenomen.

Tot slot is sinds 2016 rederij Bore onderdeel van het consortium. Zij verhuren voor langere tijd RoRo schepen waaronder later dit jaar  een aantal LNG-aangedreven vaartuigen. Deze verhuur geschiedt inclusief de bemanning. 

CCO Michael van den Heuvel: 'Dit jaar komen er vier coasters bij die varen op LNG als hoofdbrandstof'

LNG als hoofdbrandstof

LNG is een belangrijk item voor de Spliethoff Group. “Twee jaar geleden besloten we voor een grote klant in Finland drie zogenaamde RoLo schepen te bouwen, aangedreven met LNG als brandstof. Ook onze dochteronderneming Wijnne Barends krijgt later dit jaar vier coasters in de vaart die aangedreven worden met LNG als hoofdbrandstof.” Van den Heuvel heeft inmiddels de ervaring dat LNG op veel plaatsen te bunkeren is. “Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Van de Baltics tot Spanje is het beschikbaar.”

Conservatieve financiering

In de loop van de jaren zijn er meermaals economische crises geweest: denk aan de jaren dertig, de oorlog, maar ook recenter de financiële crisis en de coronapandemie. Hoe vang je dat op? “Onze onderneming is, en dat zie je vaker bij familiebedrijven, heel conservatief gefinancierd. Zo kunnen we tegenvallers opvangen. Daarnaast spelen we steeds weer in op nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe handelsstromen natuurlijk, maar ook technologie. Van fax naar internet, van zwavelscrubbers tot LNG. Vaak liepen en lopen we voorop.” Als het gaat om LNG meent de CCO dat het op dit moment een goed alternatief is om emissies te verlagen. “Op de langere termijn verwachten we als hoofdbrandstof een beweging richting synthetische brandstoffen gemaakt van groene energie, de zogenoemde e-fuels, zoals ammonia, synthetische methaan, methanol en waterstof.”