Pilot gaat havenwerk matchen aan werkzoekenden

Westpoort werkt

Amports start deze maand in samenwerking met Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam-stadsdeel Nieuw-West de pilot Westpoort Werkt om (jonge) werkzoekenden te matchen aan een baan in de haven van Amsterdam.

Aan de pilot doen havenbedrijven mee die al in de Amports-enquête over werkgelegenheid in de haven aangaven moeilijk vacatures te kunnen vervullen. Het betreft in eerste instantie Eggerding, Silver Star, Eurotank Amsterdam, Vopak, Peinemann, TMA Logistics, CJ Hendriks, Damen Shiprepair, KNRM en Koopman Car Services. Met deze bedrijven gaan Amports en Port of Amsterdam de komende vijf maanden diverse match making events organiseren.

Achter de schermen

Onderdeel van het project zijn een aantal rondvaarten door de haven van Amsterdam, om het havenindustrieel complex van Amsterdam op het netvlies van werkzoekenden te krijgen. Daarnaast bestaat de pilot uit een aantal bezoeken bij havenbedrijven. Gedurende het project worden scherp de bevindingen aan beide kanten gemonitord, zodat in de toekomst de vraag beter aansluit op het aanbod. Dit is fase 1. 

'De haven is niet altijd in staat zich voldoende te profileren. Je moet scholieren enthousiasmeren'

Kans

Dick van den Burger van Peinemann is een warm pleitbezorger van de pilot Westpoort Werkt. Hij verbaast zich over het feit dat de haven als geheel nog altijd niet in staat is geweest om jonge mensen te enthousiasmeren voor werken in deze sector. “Wij organiseren zelf regelmatig bijeenkomsten voor MBO-leerlingen bij ons in het bedrijf en dan blijkt al snel dat ze eigenlijk geen idee hebben wat zich bij ons en bij onze buren afspeelt. Dat is aan de ene kant triest, maar ik zie het ook als een kans die we nog kunnen pakken.”

Mooi begin

Evenals Van den Burger, denkt Graham Wastell van Silver Star dat er serieus promotie nodig is om jonge mensen de haven in te trekken. “Deze pilot is een mooi begin, maar er is meer voor nodig om structureel de neuzen deze kant op te krijgen.”

Ook op het gebied van onderwijs moet wat veranderen

Havensector promoten

De havenbedrijven die meedoen aan de pilot vinden unaniem dat Open Dagen in de haven de sector goed in beeld brengt, maar dat er ook op gebied van onderwijs het nodige zal moeten veranderen. Om aan boord te kunnen komen bij een havenbedrijf moet je meestal bepaalde certificaten hebben, en dat kan een drempel zijn voor mensen om zich in Westpoort te melden. De pilot zal dus ook worden aangegrepen om in beeld te brengen welke slagen we missen, waardoor het MBO- en hoger onderwijs onvoldoende matchen met de praktijk.

Meer werkgevers

Pas als er voldoende informatie is verzameld richt Westpoort Werkt zich in samenwerking met Amports en Port of Amsterdam op het vergroten van de pool van potentiële werkgevers in de haven aan de hand van een nader te bepalen (business-to-consumer) campagne. Als er voldoende bedrijven aan boord zijn met geschikte vacactures en het opleidingstraject is duidelijk, dan start een wervingscampagne in Nieuw-West via de daar al aanwezige matchings tafels. Tegelijkertijd wordt gekeken of die campagne ook in Amsterdam-Noord en andere stadsdelen plaats zou kunnen vinden.

Agenda

In juli zijn gepland de kick off van de pilot, een tour door de haven met jongeren uit het Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en Wetenschappelijk Onderwijs en Havenbedrijven die deelnemen aan de pilot. In dezelfde maand organiseren we een Havenrondvaart voor Zomerscholen voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs inclusief workshop ‘Wat wil ik later worden’. In de Machinekamer bedrijfsbezoeken met werkzoekenden en stagiaires starten in september. In de Machinekamer Havendagen staat gepland voor oktober.