Een bewogen jaar, maar over het algemeen positief

Amports-leden over 2021 en 2022

Er is wellicht moed voor nodig om deze tweede coronajaarwisseling positief af te sluiten, maar Amports zou Amports niet zijn om juist de lichtpuntjes te benoemen. Een klein rondje door de haven – met positief nieuws.

Damen Shiprepair Amsterdam

Tjeerd Schulting, Managing Director bij Damen Shiprepair Amsterdam, kan terugkijken op een succesvol jaar. “We hebben grote projecten mogen verzorgen. Dit, in combinatie met een mooie dokbezetting.” Een van die projecten wil Schulting graag belichten. “We zijn op dit moment een olie en gas offshore supplier aan het ombouwen naar een humanitarian response vessel. Het vaartuig zal niet langer actief zijn in de niche waarvoor het gebouwd is, maar wordt straks op een heel andere manier ingezet.” Concreet zal het hulpschip, dat zelfstandig kan varen, ingezet worden bij onder meer natuurrampen op afgelegen eilanden. “Het schip, waarvan we nu halverwege de ombouw zijn, krijgt een klein hospitaal, een helikopterplatform, een hangaar en accommodatie voor medisch personeel”, legt de Managing Director uit. 

COVID als kans

De hinder van de pandemie viel bij Damen mee. “Natuurlijk maakte de uitbraak het werk in eerste instantie uitdagender, maar doordat we een werkwijze implementeerden waarbij personeel en klanten zich veilig voelen, biedt de pandemie ook kansen”, legt Schulting uit. “Onze concurrenten in Turkije en Oost-Europa concurreren puur op prijs, wij op kwaliteit en veiligheid. Je merkt dat opdrachtgevers een goed Covid-beleid als onderdeel van het veiligheidsbeleid zien en dat pakt ook goed uit in commercieel opzicht.”De verwachtingen voor 2022 zijn positief als de resultaten. afgelopen jaar waren. “We gaan verder met de ombouw van het hulpvaartuig. Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een project, een windmolenpark voor de Franse kust. Ook is de dokbezetting zo goed dat we eigenlijk al tot en met april 2022 zijn uitverkocht.”

Goede marketing

De Managing Director maakt duidelijk dat Amports een belangrijke rol speelt, en niet alleen voor Damen Shiprepair. “De organisatie zorgt ervoor dat de haven van Amsterdam op de kaart blijft staan en de marketing, die Amsterdam juist nu zo hard nodig heeft, goed invult. De commerciële waarde van een haven zoals Amsterdam, toch in grootte de vierde haven van Europa, moet goed op de kaart blijven staan.”

OBA: 'Belangrijk voor ons was de acquisitie van IGMA'

OBA Bulk Terminal Amsterdam

2021 was een bijzonder jaar, meldt Jeroen van der Neut, die per 1 januari 2022 Algemeen Directeur wordt van OBA Group, de joint venture van HES International en Oxbow. Van der Neut vervulde deze functie al sinds mei 2020 op interim basis. “Heel belangrijk voor ons was de acquisitie van IGMA. Door deze overname versterkt OBA zijn agri-bulk portfolio in de haven van Amsterdam met naar verwachting een stabiele goederenstroom.”

Een belangrijke stap richting een duurzame toekomst

De algemene verwachting was dat de overslag van kolen zou dalen in de afgelopen twaalf maanden, “maar het omgekeerde is gebeurd. De volumes zijn hoger dan in 2020.” De algemeen directeur verwacht dat deze situatie de komende maanden niet zal verandert. “Dit valt samen met het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van agri-bulk. Dat is een belangrijke stap voor onze onderneming in de richting van een duurzame toekomst.”

Van der Neut verwacht dat de agri-volumes stabieler zijn dan de kolenoverslag. “We weten allemaal dat het gebruik van kolen voor de energieproductie sterk zal afnemen – we weten alleen niet wanneer. Het is nu dus onze taak de transitie zo goed mogelijk voor te bereiden en te faciliteren.” Dit betekent dat de onderneming beide activiteiten parallel in de lucht moet houden. “Dat is in zekere zin ook een voordeel, want de inkomsten uit de kolenoverslag gebruiken we om de transitie te financieren.”


Volgens de topman beschikken OBA en IGMA samen met 65 hectare over voldoende ruimte om de noodzakelijke stappen naar de toekomst te zetten. “We kijken naar nieuwbouw op het gebied van loodscapaciteit en onderzoeken ook of derde partijen op de terreinen aanvullende activiteiten kunnen ontplooien, waarbij wij de overslag doen en zij er bepaalde bewerkingen van de goederen aan toevoegen.”

Belangrijke rol Amports

Bij de transformatie die op het haven-ecosysteem afkomt, blijkt elke keer weer dat de hele keten met elkaar verbonden moet blijven. “Je kunt de transitie slechts in gezamenlijkheid voor elkaar krijgen. Dat kan geen enkele partij alleen, ook OBA niet”. De kracht van Amports is volgens Van der Neut te vinden in het faciliteren van contacten en samenwerkingen. “Juist door alle partijen veelvuldig bij elkaar te brengen en hen op verschillende manieren onder de aandacht te brengen.”

'De kracht van Amports is zorgen voor contacten en samenwerkingen. Partijen bijeenbrengen en voor aandacht zorgen'

Commodity Centre Amsterdam

Voor Bert Schalij, Managing Director van Commodity Centre Netherlands, was de start van de bouw van een nieuw warehouse heel belangrijk in 2021. “We startten in april met de eerste paal aan de Ruigoordweg, waar we al eerder bouwden. Half november was de eerste 18.000 m2 klaar, gecertificeerd en wel en per 1 februari 2022 hopen we de andere 18.000 m2 op te leveren.” Hiermee geeft Schalij meteen een aanstaand hoogtepunt voor komend jaar aan.


Nieuwe faciliteit voor opslag cacao en koffie

“Het bouwen in deze tijd, met tekorten op het gebied van materiaal en personeel is uitdagend, maar we hebben er samen met de aannemer hard aan getrokken.” De nieuwe faciliteit, waarvoor Havenbedrijf Amsterdam een kade aanlegt van 165 meter, zal gebruikt worden voor de opslag van cacaobonen en koffie. “Daarnaast hebben we op het terrein nog ruimte die we in de toekomst willen gebruiken voor de opslag van metaal.”

Port Towage Amsterdam

Zowel 2021 als 2022 staan voor Port Towage Amsterdam, de slepers die actief zijn tussen IJmuiden en de Amsterdamse Oranjesluizen, in het teken van de nieuwe sluis. “We zijn nauw betrokken bij de bouw van de sluis,” geeft Peter Maanders, Commercial Manager bij Port Towage Amsterdam aan. Inmiddels wordt het complex uitgebreid getest. “Dat loopt als een zonnetje, tot ieders genoegen."


Verder noemt Maanders 2021 een bewogen jaar, “maar dat geldt waarschijnlijk voor iedereen.” Nieuwe schepen namen de slepers afgelopen jaar niet in gebruik, “maar we hebben onze oudste sleepboot, de Arion, een life extension gegeven”, vertelt Maanders. “Met een nieuwe bekabeling, een nieuw aggregaat is die weer als nieuw.”

Maanders kijkt tevreden terug op het Amports Havengolftoernooi dat dit jaar plaats kon vinden op 7 juli. Karin Maat van Zeehaven IJmuiden NV won de competitie waaraan een groot aantal bedrijven deelnam. “De positieve atmosfeer was die dag goed voelbaar”, herinnert Maanders zich.


Als de belangrijkste rol van Amports noemt Maanders promotie, “zodat we als Amsterdam en IJmond een goede uitstraling hebben en de noodzakelijke samenwerking tussen partijen optimaal is.” Die samenwerking is volgens Maanders altijd een goede zaak. “Zo zijn wij erg enthousiast over de Port Performance Meetings. Hierbij denken de verschillende dienstverleners samen na over het verbeteren.