Heden, verleden en toekomst van de haven van Amsterdam

76 verhalen

Elke haven(stad) kent havenverhalen. Verhalen over ervaringen van mensen die werken in de haven, over de opkomst, ondergang of juist transitie van bedrijven. Dit zijn de verhalen die van een haven een echte havenstad maken.

Ook de havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden zitten bomvol verhalen. Precies 76 daarvan verzamelde Amports in een uniek magazine, geproduceerd in het kader van de 76ste editie van het Havengildediner. Dit evenement werd weliswaar afgelast als gevolg van de corona-maatregelen, maar het magazine is beschikbaar. Online bieden wij onze lezers hierbij een selectie van de honderden (beeld-) verhalen die de redactie aantrof over de wederopbouw, NDSM en ADM, de Container Terminal Amsterdam met honderden Japanse auto's, SAIL, openingen van tunnels, waterwegen, toekomstbespiegeling en nog veel meer.

Havenprominenten

Voor de special 76 Verhalen sprak de redactie met diverse havenprominenten, winnaars van de havenpenning, oud-voorzitters van Amports en oud-gedienden. Met hen keken over de schouders en natuurlijk vooruit naar de toekomst van de haven.

Magazine bestellen

De 76 verhalen zijn vanzelfsprekend een schrijntje van de hoeveelheid verhalen die onze haven herbergt. Niettemin geeft dit aantal een goed beeld van hoe immens groot de haven is en hoe bijzonder de haven, het havenbedrijfsleven en mensen in deze sector zijn. Voor de liefhebber ligt vanaf heden - zo lang de voorraad strekt - een gratis exemplaar van de gedrukte Ways to Sea Special: 76 verhalen klaar.

Bestel Special
76 verhalen

Lees hieronder een kleine selectie

De Waterland Terminal aan
de Westhaven op een verder
nog maagdelijk Westpoort
Amsterdam in de jaren ’50.

20

Jubilea

Verenigd Cargadoorskantoor VCK

Het Verenigd Cargadoorskantoor (VCK) ontstaat in 1915 door een fusie van de firma’s Wed. Jan Salm & Meijer (1763) en B.J. van Hengel (1819). Zo kwam een bundeling tot stand tussen de cargadoorsactiviteiten van beide organisaties waarbij het accent lag op het scheepvaartverkeer op Noord-Europa. Ze waren beiden agent van de Koninklijke Nederlandse Stoomvaartmaatschappij. 


Lange tijd kende de onderneming meerdere firmanten, ook uit Rotterdam. Die firmanten zijn langzaam maar zeker uitgekocht en het bedrijf kwam in handen van Mr. H. I. Möller. Die had geen kinderen en zo is VCK in 1989 door hem overgedragen aan een stichting die zich hoofdzakelijk richt op medisch  wetenschappelijk onderzoek.

Verbreding van activiteiten

“De activiteiten van VCK zijn in de loop van de jaren sterk verbreed”, meent VCK-topman Ron Lahman. “Zo waren we pioniers op het gebied van ro/ro, waarvoor  in de Coenhaven speciaal faciliteiten zijn gebouwd. Later zijn we actief geworden in de reiswereld, onder andere met het label VCK Travel en zijn de logistieke activiteiten uitgebreid in binnen- en buitenland.” 

Invloed corona

Met activiteiten op Schiphol en in de reissector kreeg ook VCK in 2020 te maken met diverse uitdagingen als gevolg van Covid-19. “Toch hebben we vorig jaar op de luchthaven een heel nieuw en innovatief loodscomplex gebouwd”, aldus Lahman. “En richten ons op die locatie sindsdien mede nadrukkelijk op het pharma-segment.” 

Amsterdam

Lahman noemt Amsterdam een internationaal knooppunt bij uitstek. “Er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar de nautische- en de luchthaven zo dicht bij elkaar zitten. Alle modaliteiten komen hier bij elkaar. Het is ook een gebied met vele mogelijkheden, maar je moet wel de kansen zien en die pakken. Zijn devies richting ondernemers is: “Realiseer je dat verandering van alle tijden is en wees als organisatie daarop voorbereid. Ons bedrijf is wat dat betreft een goed voorbeeld.”

20

Jubilea VCK

Het Verenigd Cargadoorskantoor (VCK) bestaat al 106 jaar. De activiteiten zijn in de loop van de jaren sterk verbreed. Eerst als pioniers op gebied van RO/RO, later actief geworden in de reiswereld en uitgebreid op het gebied van logisitieke activiteiten in binnen-en buitenland.

> Lees verder

28

De Havenpenning

Oud-Havenmeester Cor Oudendijk won in 2008 de havenpenning voor zijn inzet voor de Amsterdamse haven. Tijdens zijn speech maakte hij een bijzondere belofte. Acht jaar later kon hij zijn belofte waarmaken. Waar de penning nu ligt? Bij de grootste zeesluis ter wereld.

> Lees verder

54

55

Zo Vader, Zo Zoon

De haven kent vele generaties vader op zoon (of dochter!) die werkzaam zijn in de havens van Amsterdam. Zo ook de familie Schrijver die als sinds 1957 meedraaien bij de Vletterlieden in IJmuiden. Ook de familie Ter Haak kent een lange geschiedenis in de haven.

> Lees verder

70

Cacao in Amsterdam

De Amsterdamse haven is de grootste cacaohaven ter wereld. Jaarlijks passeren zo'n 600.000 ton cacaobonen uit o.a. Ivoorkust, Ghana en zelfs Brazilië de haven. Maar hoe zit het eigenlijk met de historie van de cacaoboon? Hoe is deze hier beland?

> Lees verder