Waterstof is nodig om doel te bereiken bij Tata Steel

Groen staal kan

De ambitie van Tata Steel om met waterstof staal te produceren en zo de uitstoot van CO₂ te verminderen, is haalbaar. Medewerking van lokale en nationale overheden is echter noodzakelijk om dit doel te bereiken. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat consultant Roland Berger uitvoerde in opdracht van het bedrijf en FNV Metaal.

Tata Steel is in Nederland één van de grootste uitstoters van CO₂ en het bedrijf wilde dit aanvankelijk terugbrengen door opslag van CO₂ in leeggehaalde gasvelden onder de Noordzee. Vakbond FNV pleitte er echter voor om die tussenstap over te slaan en direct te kiezen voor productie van staal met behulp van waterstof. Het onderzoek van Roland Berger wijst uit dat het overschakelen op zogenoemd direct-gereduceerd ijzer (DRI), waarvoor waterstof nodig is, al voor 2030 mogelijk is. Dat ijzer wordt vervolgens verwerkt in een elektrische oven. Daarbij wordt uitgegaan van een tussenfase met 'grijze waterstof' op aardgas.

Rapport Roland Berger: Om de transitie naar duurzaam staal te maken moet Tata zo snel mogelijk aan de slag                                

Eerder over

Als het aan directievoorzitter Hans van den Berg van Tata Steel Nederland ligt, gaat de staalmaker nog eerder dan het rapport aangeeft over op waterstof. 'We zien ambitieuze tijdlijnen die zijn neergezet. Als we die halen, heeft het onze voorkeur om meteen waterstof in te zetten. We doen nu al veel voorbereidend werk.'

Financiële steun

Om de transitie naar duurzaam staal te realiseren, moet Tata volgens het rapport zo snel mogelijk aan de slag. Daarbij is de overheid aan zet als het gaat om het snel doorlopen van de benodigde vergunningstrajecten, het inrichten van de infrastructuur voor waterstof en het ontwikkelen van de benodigde wet- en regelgeving. Daarnaast zal de overheid ook financiële steun moeten geven om de transitie van Tata naar een groen staalbedrijf mogelijk te maken. Daarvoor zijn volgens het rapport namelijk miljarden aan investeringen nodig. FNV Metaal schatte de kosten voor de transformatie eerder op €1,4 mrd, geld dat deels uit subsidies voor CO₂-reductie zou kunnen worden gehaald.

Stroomversnelling

Tata Steel heeft in september 2021 al gekozen voor de route met waterstof. Volgens het rapport van Roland Berger levert het bedrijf met de waterstofroute een grote bijdrage aan de CO₂-reductie en het verminderen van de overlast in de omgeving, omdat fabrieken die de overlast veroorzaken worden gesloten.

> Download hier het rapport van Roland Berger.

Bron: Het Financieele Dagblad