Uitbreiding productiecapaciteit bij zowel Greenergy als  Argent Energy

Plank gas met biobrandstof

In het Westelijk Havengebied neemt de productie van biobrandstoffen de komende jaren aanmerkelijk toe. De geplande uitbreidingen komen op het conto van Greenergy en Argent Energy. Plank gas dus, maar wel non-fossiel!

'Statushouders bieden ons bedrijf meerwaarde'

Greenergy verhoogt de productie van zijn biodieselfabriek in Amsterdam met ruim 25 procent. Ook de voorbehandelingseenheid krijgt een upgrade, zodat deze een breder aanbod aan afvaloliën kan verwerken tot grondstof voor de biodieselfabriek. Greenergy wil de extra capaciteit vanaf 2023 in gebruik nemen

Hulp van buurtbewoners

“De fabriek van Greenergy in Amsterdam is oorspronkelijk gebouwd om nieuwe (virgin) plantaardige oliën te verwerken. Maar toen het bedrijf de fabriek in 2018 van Oiltanking overnam, transformeerde het de fabriek in 2019 naar een installatie die frituuroliën verwerkt als grondstof voor biodiesel. 

Taalcursus voor iedereen

Als onderdeel van de miljoeneninvestering verbetert Greenergy ook zijn verwerkingscapaciteit, zodat een breder scala aan afgewerkte oliën kan worden gebruikt als grondstof voor de productie van biodiesel. Het bedrijf levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de toekomstige vraag naar geavanceerde biobrandstoffen en zorgt indirect voor het koolstofarmer maken van transport.


Christian Flach, CEO van Greenergy: “De verwachting is dat de vraag naar geavanceerde biobrandstoffen in de toekomst zal toenemen, mede gedreven door in Europa vastgestelde blendmandaten om de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector te verminderen. Met deze investering hoopt het bedrijf te voldoen aan deze stijgende vraag.”

Ook Argent Energy breidt uit

Parallel aan Greenergy breidt ook biobrandstoffenproducent Argent Energy verder uit in het Amsterdamse havengebied en vervijfvoudigt haar productiecapaciteit met de bouw van twee nieuwe lijnen. Het bedrijf produceert nu 100.000 ton biodiesel per jaar en breidt dit met 440.000 ton uit naar 540.000 ton.


De fabriek – die praktische naast die van Greenergy staat – zet organische afval- en reststromen, zoals plantaardige vetten en oliën, om in biodiesel. Het bedrijf wil met de uitbreiding een bijdrage leveren aan het verduurzamen van wegtransport en scheepvaart, en mogelijk op termijn ook luchtvaart. Argent nam de fabriek (Biodiesel Amsterdam) in 2018 over van Simadan.

Waterzuiveringsinstallatie

Voor de uitbreiding van de capaciteit worden twee nieuwe productielijnen en een waterzuivering gebouwd. Ook komen er meer opslagtanks. Eind vorig jaar kondigden Argent Energy en Port of Amsterdam al aan samen ruim twintig miljoen euro te investeren in twee nieuwe kades en een steiger. De twee nieuwe laad- en loskades vervangen de huidige aanlegsteigers bij de biodieselfabriek in de Hornhaven, de steiger is nieuw. De bouw ervan is al begonnen en moet medio 2024 klaar zijn.

Meer opslagcapaciteit

Dankzij landaanwinning ontstaat ook één hectare nieuw terrein. Dit wil Argent Energy gebruiken voor de bouw van een 130.000 kubieke meter opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten, zoals biodiesel op basis van organische afvalstromen. Hiermee kan het bedrijf haar opslagcapaciteit opschalen naar zo’n 230.000 vierkante meter.


“Schoner vervoer is een onmisbare schakel in het behalen van de klimaatdoelstellingen”, stelt Erik Rietkerk, CEO van Argent Energy. “Nederland heeft een sterke reputatie als het gaat om het bevorderen van duurzame biodiesel. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit kan Argent Energy een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse, Amsterdamse en Europese doelstellingen op het gebied van verduurzaming van vervoer.”

'Innovatief productieproces'

Tweede generatie biodiesel

Argent Energy produceert sinds 2005 biodiesel gemaakt van organische afval- en reststromen, zoals plantaardige vetten en oliën. In 2018 investeerde het bedrijf in een biodieselfabriek in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, naast de locaties in Engeland en Schotland. Argent maakt voor de productie geen gebruik van voedselgewassen, maar verwerkt in plaats daarvan daarvoor aangemerkte afvalstromen, die weinig of geen alternatieve toepassingen hebben. Dit wordt ook wel tweede generatie biodiesel genoemd, en is niet gerelateerd aan voedselproductie. Voor de uitbreiding in Amsterdam is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en innovatief productieproces, waarmee de efficiëntie van het proces is verhoogd en de CO2-reductie nog groter is.


Voor de uitbreiding in Amsterdam is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en innovatief productieproces, waarmee de efficiëntie van het proces is verhoogd. Het bestaande productieproces van Argent Energy bestaat uit meerdere stappen. Allereerst worden de vrije vetzuren in afvalvetten en -oliën met methanol omgezet in biodiesel. Dit proces vindt plaats onder zure omstandigheden. Zwavelzuur wordt daarom als katalysator aan de reactie toegevoegd. Het tweede belangrijke bestanddeel van de grondstof zijn glyceriden. Deze reageren juist onder basische omstandigheden tot biodiesel. Ook dit gebeurt met methanol. Om de basische omstandigheden te creëren wordt kaliumhydroxide (KOH) toegevoegd. Met vacuümdestillatie wordt de biodiesel vervolgens gezuiverd tot een kwaliteit die voldoet aan de hoogste standaarden voor biodiesel.