Publiek geeft nieuw evenement rapportcijfer 8

Zeehavendagen Amsterdam succes

Als het aan het publiek én de deelnemers ligt, dan krijgen we volgend jaar opnieuw Zeehavendagen Amsterdam. De eerste editie van het evemement strekte zich uit over de havens van het Noordzeekanaal en telde precies vijftig ‘attracties’, vijfduizend bezoekers en een hoop blije gezichten. Op naar Zeehavendagen Amsterdam 2023 en bouwen aan een mooie jaarlijkse traditie. Dat is de ambitie.

Een kijkje achter de schermen van het havenbedrijfsleven wil iedereen wel en varen door de haven ook. Alles bij elkaar opgeteld waardeerde het publiek de Zeehavendagen met een rapportcijfer 8. En dat terwijl de haven tijdens de eerste editie (23 t/m 26 juni) nog niet eens alles uit de kast trok. Dus de kans is groot dat de organisatie het publiek, zakelijke groepen en scholen in 2023 meer rondleidingen bij havenbedrijven kan aanbieden. Maar ook meer bezoeken aan afgemeerd- en varend materieel langs de kade en demonstraties op het water.

'Varen door de haven is favoriet'

Pilot

Ondanks de bescheiden omvang van de eerste editie, nemen we veel waardevolle informatie mee naar de conceptuele vormgeving van 2023. Voorop staat partners, deelnemers en bezoekers de pilot zeer interessant vonden en ons aanmoedigen het evenement elk jaar te organiseren. Voor haven- en havengerelateerde bedrijven uit het Noordzeekanaalgebied staat voorop dat ze het event zien als een buitenkans om zichzelf te profileren bij potentiële werknemers, omdat ze een surplus aan vacatures hebben.

xxx

Wat scoort

Bij het algemene publiek staat het (gratis) ‘varen door de haven’; het zien van schepen en -havenfuncties, bovenaan het wenslijstje. Tegelijkertijd scoren de rondleidingen bij de traditionele havenbedrijven het hoogst. Zowel de individuele bezoeker als de zakelijke groepen (onderwijs en arbeidsmarkt) bezoeken in eerste instantie niet de haven om meer te weten te komen over energietransitie en circulaire industrie. Als we dat wel willen moet het aanbod van ‘de nieuwe haven’ omhoog en aantrekkelijk zijn voor het publiek.

Verbeterpunten

Ondanks de complimenten van publiek, partners en deelnemers, zien we nog voldoende verbeterpunten. Naar volgend jaar neemt de organisatie vooral mee dat er geen lucht mag zitten tussen het werkelijke aanbod en dat wat we aanbieden op de website om te boeken. Verder valt er nog veel winst te behalen rond het vervoer van individuele bezoekers en groepen. Het is ook een goeie tip om haven- en havengerelateerde bedrijven die uit de route liggen – bijvoorbeeld diep in het Westelijk Havengebied – wat dichter naar de Westhaven te trekken. Deze haven ligt namelijk gunstig ten opzichte van alle vormen van vervoer en het is een havenbekken waar gewoon erg veel te zien is en te beleven valt.

Historie

Opvallend is dat er zowel animo is voor de bestaande, toekomstige en de historische haven. Met dank aan Stadsherstel Amsterdam hadden we een unieke wandelroute onder leiding van een gids langs historische panden die zijn gelinkt aan Amsterdamse scheepshistorie. Tegelijkertijd blijkt Het Scheepvaartmuseum een prachtig scharnierpunt van historie naar nu, als we in staat zijn het verhaal hier te koppelen aan toekomstige ontwikkelingen in de haven van Amsterdam.

'Word deelnemer aan ZHDA 2023!'

Officiële opening

De officiële opening van Zeehavendagen Amsterdam door havenwethouder Hester van Buren was dit jaar nog verpakt in de Opening Night van evenement. Grote kans dat de officiële opening en de Opening Night volgend jaar respectievelijk een apart publieksevent en zakelijk side-event zijn. De Opening Night werd hoog gewaardeerd door de gasten, maar het programmaonderdeel heeft potentie om uit te groeien tot een soort zomerse editie van het Havengildediner. Aantrekkelijke publieksopeningen zijn wenselijk om het grote publiek aan je te binden.

ZHDA365

Zeehavendagen Amsterdam trok de nodige publiciteit bij lokale, regionale en landelijke media, maar vooral in de maand voorafgaand aan het evenement. In dezelfde periode investeerde de organisatie op bescheiden schaal in een reclamecampagne. De organisatie begint dit najaar al met het zogeheten Zeehavendagen Amsterdam 365 graden-programma (afgekort ZHDA365); een online platform waarop het algemene publiek altijd relevante informatie over de haven aantreft en een label waaronder we gedurende het hele jaar havenpromotieactiviteiten.

Top 10 best geboekt

 1. Cruisevaart Tour
 2. Chocovaart Westhaven
 3. Nautisch Coördinatie Centrum
 4. Tata Steel
 5. Eurotank
 6. Mijnveger Mahu vaart
 7. Terminal TMA
 8. Varen naar Kromhout Museum
 9. Chocolatemakers XS Tour
 10. Hop-on-hop-off bus

Top 5 best geboekt

(alleen havenbedrijven)

 1. Tata Steel
 2. Eurotank
 3. TMA Logistics
 4. Damen Oranjewerf
 5. Damen Shiprepair

Waardering deelnemers (samenvatting)

 • Succesvol evenement
 • Verrassend leuk om te doen
 • Enthousiasme van de bezoekers uit de eerste hand
 • Voor herhaling vatbaar
 • Meer mensen inzetten voor het rondleiden van bezoekers
 • Logistiek op de attracties beter regelen
 • Bewegwijzering aanbrengen en/of verbeteren
 • Vervoer van en naar de attracties
 • Volgend jaar meer bezoekers toelaten
 • Meer groepen scholen en werkzoekenden

Meedoen

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Nog geen deelnemer aan Zeehavendagen Amsterdam, maar wel interesse om hierin te participeren? Neem dan contact op met de organisatie. Je kunt (additioneel) met het bedrijf ook ‘Vriend van Zeehavendagen Amsterdam’ wordt voor €1.250,- of sponsor. Wie zijn naam verbindt aan het evenement profileert zijn bedrijf bij zakelijke relaties en het algemene publiek. De ambitie is om richting 2025 (SAIL-jaar en Amsterdam 750) uit te groeien tot een volwassen publieksevenement met een brede zakelijke component. Hiervoor is een verbintenis met het haven- en havengerelateerde bedrijfsleven van onmisbaar belang.