partner zeehavendagen amsterdam 

 partner zeehavendagen amsterdam 

 partner zeehavendagen 

 amsterdam 

Amports 

Om de Zeehavendagen Amsterdam aan de vooravond van de eerste editie al meteen een succes te noemen, is wellicht voorbarig en subjectief, maar volgens Roel Mostert zit er een kern van waarheid in. 

De manager van Amports zet  samen met collega Yasemin Demirtas zijn schouders onder de eerste editie van het evenement en hun enthousiasme lijkt over te slaan. Binnen het team; met medewerkers van Port of Amsterdam, freelancers en iedereen die meewerkt aan het project. Maar ook bij het havenbedrijfsleven, dat op grote schaal gehoor gaf aan de vraag ‘de deuren’ te openen voor publiek en zakelijke groepen. Daarnaast is er nog eens van alles te beleven op het water, waarop kleine en grote vaartuigen je naar de achtertuin van het IJ en het Westelijk Havengebied brengen.

'Havenpromotie heeft een impuls nodig'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Tijd is rijp

‘De bereidwilligheid om mee te willen werken aan een nautisch evenement zonder track record en hiervoor ook de funding beschikbaar te stellen, gaf ons meteen het vertrouwen dat onze achterban Zeehavendagen Amsterdam echt wil’, meent Mostert. ‘En misschien is de tijd er ook rijp voor. Onze leden roepen al jaren dat de promotie van de haven van Amsterdam een impuls nodig heeft. Tegelijkertijd gebeuren er in de havens van het Noordzeekanaalgebied zoveel interessante zaken, dat je dat ook wel met enige trots mag vertellen.’

xxx

Geen pr-machine

Niet dat de haven van Amsterdam niet al decennia één van meest dynamische plekken is van de stad, aldus Mostert. “Hij lijkt alleen bij de nieuwe generatie Amsterdammers, tegenwoordig Metropool-bewoners, niet meer top-of-mind, onbeduidend en niet chill. Tel daar bij op dat het havenbedrijfsleven van oudsher geen pr-machine is en je ziet jezelf geconfronteerd met allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld, hoe stimuleer je schoolverlaters, studenten en werkzoekenden te kiezen voor werk in de haven. Of, hoe vertel je de politiek dat de haven van Amsterdam een motorblok is en geen accessoire. En ook, hoe zorg je ervoor dat als 4de haven van Europa concurrerend blijft. Zeehavendagen Amsterdam kan er in toekomst voor zorgen dat je positie op brede schaal duidelijk en toegankelijk is.’

'De ambitie is om tussen nu en 2025 uit te groeien tot een volwassen evenement waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Meters maken

Mostert beseft dat er nog wel wat meters moeten worden gemaakt voordat het evenement het grote publiek in beweging brengt. ‘We zijn al zover dat we heel veel mensen hebben bereikt door onze reclamecampagne. En dat was genoeg om voor de eerste editie de meeste gratis tickets te verkopen van de activiteiten die we met het havenbedrijfsleven en andere deelnemers hebben bedacht. Maar de ambitie is om tussen nu en 2025 uit te groeien tot een volwassen evenement waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt. Daar is structureel commitment voor nodig van het havenbedrijfsleven, sponsors en havensteden in het Noordzeekanaalgebied.


'Er is nog werk aan de  winkel'

Tegelijkertijd zal het programma moeten groeien.’ Werk aan de winkel dus, aldus Roel Mostert. ‘De voortekenen zijn gunstig en we hebben al veel bereikt. Een mooie tentoonstelling over het heden, verleden en toekomst van de haven in Het Scheepvaartmuseum, een aantrekkelijke havenrondvaart en mooi begin in hopelijk een mooie reeks zeehavendagen.’