partner van zeehavendagen amsterdam 

 partner van 

 zeehavendagen amsterdam 

AmsterdamWerkt!

‘Laat iedereen maar rondkijken in de haven’

- Ben van der Knoop, directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP)

‘Een event als Zeehavendagen Amsterdam betekent heel veel. Voor ons als Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), maar ook voor Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC), waarmee we nauw samenwerken. Beide organisaties zijn continu bezig om vraag (van werkgevers) en aanbod (werkzoekenden) bij elkaar te brengen. In de haven zijn veel werkgevers gevestigd die actief zijn in tal van sectoren. Dat maakt het voor ons een bijzonder interessant gebied. Maar de haven ligt buiten het centrum, waardoor de meeste Amsterdammers er weinig komen en het gebied niet kennen. Om de bekendheid en aantrekkelijkheid ervan te vergroten en de verbondenheid tussen alle partijen te verbeteren, kan dit event het verschil maken.’

'We brengen vraag en aanbod tijdens Zeehavendagen Amsterdam bij elkaar'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Feest

‘We zijn lid van Amports en doen er alles aan om er een geslaagd feest van te maken. We benutten het event om te doen wat we doen: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Vanuit WSP en RWC denken we mee met werkgevers en werkzoekenden bij het maken van een succesvolle match. Denk aan leerwerktrajecten, jobcoaching en andere ondersteuning. Ook geven we informatie en advies over bij- en omscholing. RWC heeft de middelen om deze te financieren. Maar die tools zijn niet altijd even bekend bij de werkgevers. Als je mij dan vraagt wanneer het event voor ons geslaagd is, dan zeg ik: als werkgevers na de Zeehavendagen meer weten over de mogelijkheden om in de krappe arbeidsmarkt succesvol nieuw talent te kunnen begroeten. Daarom ook staan we in het Scheepvaartmuseum, waar we zowel Amsterdammers willen informeren over het werken in de haven, als ook werkgevers de mogelijkheden willen laten zien die WSP en RWC bieden.’


‘Beeldvorming is in alle sectoren van belang, ook voor de haven. Er is de afgelopen decennia ontzettend veel gebeurd. Het beeld dat van de haven bestaat, zal daardoor niet altijd meer overeenkomen met de nieuwe werkelijkheid. De beste manier om dat beeld een positieve draai te geven – mocht dat terécht nodig zijn – is door ontmoetingen te creëren. Letterlijk. Laat iedereen maar rondkijken in de haven. Ook daar helpt het event bij. De gemeente Amsterdam heeft recentelijk een opleidingsschip aangeschaft, Sally gedoopt, waarop Amsterdammers in voorschakeltrajecten worden opgeleid voor het werken op het water of in de haven. Op de Sally organiseren we tijdens de Zeehavendagen de Chocovaart, waarmee je gratis door de Westhaven vaart en onder leiding van een gids een indruk krijgt van de op- en overslag van cacao en de logistieke activiteiten die daarmee gepaard gaan. We laten het werk zien zoals zich dat in de haven afspeelt. Kom maar kijken, en dan zie je wel of het beeld dat je van de haven hebt klopt. Ik ga er tenminste alles aan doen om aan te monsteren.’

xxx

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

 Amsterdamwerkt! 

Rondleidingen en presentaties (16+)

Donderdag 23 juni en vrijdag 25 juni 2022

9.00, 10.30, 13.00 en 14.30 uur

Bornhout 8, Amsterdam-Westpoort - Loodsdeur 25
Herkenbaar aangegeven.

Amsterdamwerkt! geeft op Bornhout 8 in Amsterdam-Westpoort worden trainingen aan mensen die onder meer in de haven willen werken.


Het opleidingscentrum van de gemeente geeft tijdens Zeehavendagen presentaties over hun trainingen op het gebied van VCA, BHV, Veilig Rijden met Hef en Reachtruck, indien nodig veilig verplaatsen van lasten, werken op hoogte en veilig werken met de Hoogwerker. In samenwerking met ROC Amsterdam biedt Amsterdamwerkt! ook interne leerstage logistiek aan met kleine transport middelen, wharehousing, VCA voor een startkwalificatie. Ook is er een programma voor pakketopvoerder Post.nl.

Vacatures

Op zoek naar personeel? Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen. Denk aan jongeren, 50-plussers, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Net als ieder ander zijn zij op zoek naar werk. Want werk is een manier om bij te dragen aan de maatschappij. Werk zorgt voor een sociale omgeving, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Amsterdamwerkt! draagt er zorg voor dat werkzoekenden na lange stilstand weer arbeidsactief worden door middel van verschillende trainingen en bedrijfsbezoeken.

Lees

meer