partner van zeehavendagen amsterdam 

 partner van 

 zeehavendagen amsterdam 

Port of Amsterdam 

Port of Amsterdam behalve partner ook co-organisator van Zeehavendagen Amsterdam. Het evenement helpt het havenbedrijf  duidelijkheid te scheppen in de groei en ontwikkeling van de haven, vindt CEO Koen Overtoom.

Het is fantastisch! De haven aan een zo breed mogelijk publiek bekendmaken, is in het belang van diezelfde haven. Er is natuurlijk een grote groep die de haven wel kent, maar een nog grótere groep heeft geen beeld bij de haven – en juist die groep willen we ook bereiken. Waarom is die haven er, waarom is die infrastructuur nodig, waarom en hoe ondergaan de energiesector en maakindustrie een transitie, en wat betekent de circulaire haven? Over al die vragen, over alles wat er zich afspeelt en over het belang van de (schaarse) ruimte die daarvoor nodig is, moeten we duidelijkheid scheppen.

'Ik merk al dat iedereen er trots op is dat onze haven in the picture komt te staan.'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Interessante havenbanen

Maar Zeehavendagen Amsterdam is ook om te laten zien te laten zien wat een interessante banen er in de haven zijn. Want we kampen door de ontwikkelingen in de economie ook met schaarste van arbeid. Dat zie je in de horeca, op Schiphol, overal. Die tendens leeft breed in de maatschappij en juist daarom moeten wij de toegevoegde waarde van de haven voor het voetlicht brengen.


Voor ons is de Zeehavendagen Amsterdam dan ook pas geslaagd als er grote animo is – en dat we dus met name die mensen bereiken voor wie de haven een ontgonnen gebied is, een verborgen parel. Maar dat komt goed, want binnen mijn eigen kringetje merk ik al dat iedereen er trots op is dat onze haven in the picture komt te staan.’

xxx

Demonstraties van patrouillevaarten

‘Port of Amsterdam stelt tijdens het event haar Nautisch Coördinatie Centrum open voor rondleidingen. Vanuit dit centrum, dat vanwege zijn circulariteit is uitgeroepen tot het Kantoorgebouw van het Jaar 2021, bestieren we onze operaties. Dan staan bezoekers opeens in het operationele hart van de haven en hebben ze tegelijk uitzicht over het Noordzeekanaalgebied, over een gebied waar haven en industrie elkaar ontmoeten.


Ook verwelkomen we bezoekers op onze patrouillevaartuigen. Passagiers krijgen dan een demonstratie van het vaartuig zelf, maar ervaren ook hoe we dat vaartuig inzetten bij bijvoorbeeld veiligheidsoperaties. Zo’n vaartuig is natuurlijk een powerhouse van jewelste, en dat is gewoon geweldig leuk om te zien. We zijn ook nog actief in het Scheepvaartmuseum – nog zo’n prachtig gebouw waar we trots op mogen zijn – en waar een banenmarkt plaatsvindt. Port of Amsterdam is daar aanwezig met een stand en speelt de rol als promotor van banen in de haven.

'Wij zijn een promotor van banen in de haven.'

Door het Rijk zijn zestien gebieden in Nederland geselecteerd waar sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van jeugd, onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Stadsdeel Nieuw-West is één van die gebieden. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt een Masterplan Nieuw-West ontwikkeld. Dit is een aanpak die samen met partners wordt ontwikkeld en een looptijd heeft van 20 jaar met maatregelen bovenop de huidige inzet om structureel de leefbaarheid te verbeteren in de buurten.

Must see: Zeesluis IJmuiden

‘Alles wat er op het programma staat, is allemaal even mooi en een bezoek meer dan de moeite waard. Maar als ik dan toch één tip moet geven, dan wil ik een bezoek aan de Zeesluis IJmuiden aanraden. Dat is zo indrukwekkend om te zien, daar word je stil van.’